تعداد دوره‌ها

10

تعداد شماره‌ها

39

تعداد مقالات

320

تعداد مشاهده مقاله

316,218

درصد پذیرش

35

                          journalmetrics

open access

 

  

 

شماره جاری: دوره 10، 3 (39) پاییز - شماره پیاپی 39، پاییز 1399 

5. بهینه‌سازی شرایط ازون‌دهی آب باهدف حذف هورمون‌های استرون و 17 بتا-استرادیول

صفحه 57-66

10.30495/jfh.2020.1908282.1283

خداویردی عباس‌زاده معروفان؛ حمید میرزایی؛ امیرعباس متین؛ افشین جوادی؛ علیرضا امانی قدیم


ابر واژگان