تعداد دوره‌ها

11

تعداد شماره‌ها

42

تعداد مقالات

335

تعداد مشاهده مقاله

397,142

درصد پذیرش

39

                          journalmetrics

open access

 

  

 

شماره جاری: دوره 11، 2 (42) تابستان - شماره پیاپی 42، تابستان 1400، صفحه 1-79 

مقاله پژوهشی

2. ارزیابی مقایسه‌ای فراسنجه‌های کیفی، میکروبی و اکسیداتیو در تخم‌مرغ‌های محلی و تجاری در شهر سمنان

صفحه 11-22

10.30495/jfh.2021.1934805.1319

اشکان جبلی جوان؛ نسیم ایزدی وصفی؛ زهرا شریفی؛ زهرا اسماعیلی؛ فائزه اسدی؛ منصوره کنعانی


ابر واژگان