تعداد دوره‌ها

10

تعداد شماره‌ها

37

تعداد مقالات

305

تعداد مشاهده مقاله

278,179

درصد پذیرش

31

                          journalmetrics

open access

 

شماره جاری: دوره 10، 1 (37)بهار - شماره پیاپی 1، بهار 1399 

4. ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی و ضدقارچی باکتری اسیدلاکتیک غالب جداشده از خمیرترش جو دوسر

صفحه 45-59

10.30495/jfh.2020.671043

فهیمه حاجی نیا؛ علیرضا صادقی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مرتضی خمیری؛ یحیی مقصودلو؛ علی مویدی


ابر واژگان