اخبار و اعلانات

کسب رتبه A «نشریه بهداشت مواد غذایی» در آخرین ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«نشریه بهداشت مواد غذایی» در آخرین ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رتبه A را کسب نموده است. 

مطالعه بیشتر

قرار گرفتن «نشریه بهداشت مواد غذایی» جزو «مجلات هسته» پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 «نشریه بهداشت مواد غذایی» جزو مجلات هسته  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) شناخته شده است.    لیست مجلات هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام این لیست شامل مجموعه‌ای از مجلات برتر در حوزه های موضوعی مختلف است که توسط گروهی از متخصصان رشته های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل محتوایی دقیق قرار گرفته است. معیارهای بکارگرفته شده در این ارزیابی متضمن کیفیت بالای نشریات از نظر محتوای علمی آنهاست. شاخص هایی همچون به روز بودن موضوعات پژوهشی، کاربردی بودن یافته ها، خوانایی و کیفیت علمی، روش شناسی دقیق، ارائه فهم پذیر داده ها، بحث منطقی، ...

مطالعه بیشتر