تماس با ما

      آدرس وب سایت نشریه:                http://jfh.iaut.ac.ir/     

         

   ♦    پست الکترونیکی:          foodhygiene.iaut@gmail.com
                                                                  Foodhygiene@iaut.ac.ir          
 
 
   ♦     تلفن:                             مستقیم   36376934-041
                                     (داخلی: 2314)  36370943-041
 
   ♦    دورنگار:                                  36376934 -041  
 
  ♦ روزهای شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری 16-8، کارشناس نشریه ناهید پروینی پاسخگوی تماس‌های تلفنی می‌باشد.
 
 
   ♦   آدرس پستی: تبریز، سه راهی اهر، اول جاده باسمنج، مجتمع شماره 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز-  دانشکده دامپزشکی ، دفتر نشریه علمی بهداشت مواد غذایی
                                                                 

CAPTCHA Image