اهداف و چشم انداز

 مجله بهداشت مواد غذایی مقاله­‌های «تحقیقی اصیل»، «یادداشت‌های تحقیقاتی کوتاه» با نوآوری برجسته و «مقالات مروری» شاخص را در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی منتشر می‌کند.

این هدف کلی دربرگیرنده مطالعاتی است که به بررسی "میزان شیوع (Prevalence studies) میکروب‌های بیماری‌زا در مواد غذایی" و هم‌چنین "عوامل طبیعی و مصنوعی موثر بر کنترل رشد و تولید توکسین" توسط این میکروب‌ها در مدل‌های آزمایشگاهی و غذایی پرداخته‌اند. به‌علاوه مطالعه "عوامل مخاطره‌آمیز شیمیایی" نظیر بررسی آلودگی و راه‌های وررد "فلزات سنگین"، "سموم دفع‌آفات نباتی"، "باقیمانده‌های دارویی و آنتی‌بیوتیک‌ها" به مواد غذایی از دیگر اهداف این نشریه به‌حساب می‌آید.

چشم‌انداز غائی مجله بهداشت مواد غذایی ایجاد ارتباط علمی مناسب، همکاری و هم‌سویی بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیق و توسعه در صنایع غذایی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت تبادل افکار و اطلاعات در زمینه بهداشت غذا بین مراکز دانشگاهی و صنعتی کشور می‌باشد.