دوره و شماره: دوره 6، 4 (24) زمستان - شماره پیاپی 24، زمستان 1395 
3. اثر غلظت‌های مختلف نمک خالص و نمک مخلوط بر مدت ماندگاری تخم نمک‌سود قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگهداری در یخچال

صفحه 31-42

بهاره شعبان پور؛ گلنار گلنار قربانیان؛ سیدمهدی اجاق؛ پرستو پورعاشوری؛ سیدمصطفی عقیلی‌نژاد