دوره و شماره: دوره 3، 1 (9) بهار - شماره پیاپی 9، بهار 1392 

مقاله پژوهشی

1. تعیین مقدار هیستامین پنیرهای کوپه در استان آذربایجان‌غربی با روش HPLC

صفحه 1-9

سید مهدی رضوی روحانی؛ حسن حسن زاد آذر؛ جواد علی اکبرلو


2. تعیین ترکیبات شیمیایی تقریبی و الگوی الکتروفورتیک پروتئین گوشت ماهی شوریده دهان سیاه (Atrobucca nibe) در دریای عمان

صفحه 11-23

سیدپژمان حسینی‌شکرابی؛ سیدابراهیم حسینی؛ مهدی سلطانی؛ ابولقاسم کمالی؛ تورج ولی‌نسب


5. بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشاء دامی به باکتری‌های بیماری‌زا در ایران؛ بخش چهارم: مرغ و تخم مرغ

صفحه 45-64

سید شهرام شکرفروش؛ سید محمد مهدی کیایی؛ گیتی کریم؛ سید مهدی رضوی روحانی؛ نوردهر رکنی؛ مریم عباس والی