دوره و شماره: دوره 3، 4 (12) زمستان - شماره پیاپی 12، زمستان 1392، صفحه 1-88 
2. معرفی و مقایسه روش‌های اندازه‌گیری خواص ضد‌کپکی باکتری‌های لاکتیکی در پنیر

صفحه 9-21

حسین صداقت؛ محمدهادی اسکندری؛ مرضیه موسوی‌نسب؛ سیدشهرام شکرفروش؛ محمدامین حنیف‌پور


3. معتبرسازی روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا در اندازه‌گیری هیستامین در ماست

صفحه 23-29

مریم جاهدی نیا؛ گیتی کریم؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ ، سید مهدی رضوی روحانی؛ محبوبه اسکندری