دوره و شماره: دوره 2، 3 (7) پاییز - شماره پیاپی 7، پاییز 1391 

مقاله پژوهشی

1. بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشاء دامی به باکتری‌های بیماری‌زا در ایران؛ بخش دوم: گوشت و فرآورده‌های گوشتی

صفحه 1-14

سید شهرام شکرفروش؛ نوردهر رکنی؛ گیتی کریم؛ سید مهدی رضوی روحانی؛ سید محمد مهدی کیایی؛ مریم عباس والی


6. تأثیر فعالیت باکتری‌های لاکتیکی بر محتوای اسید لینولئیک کنژوگه و اندیس آتروژنیک کره

صفحه 59-68

لیلا روفه‌گری نژاد؛ محمدرضا احسانی؛ مسعود دارابی امین؛ مریم میزانی؛ آیناز علیزاده