دوره و شماره: دوره 4، 3 (15) پاییز - شماره پیاپی 15، پاییز 1393، صفحه 1-84 

مقاله پژوهشی

1. بررسی اثر پرتودهی گاما بر روی لاشه‌های گاوی آلوده به سیستی‌سرکوس بوویس

صفحه 1-8

زهره مشاک؛ حمیدرضا سوداگری؛ علی خنجری؛ غلامرضا شاه‌حسینی؛ افشین متقی‌فر؛ محسن داوودآبادی فراهانی


6. تأثیر مراحل مختلف تولید صنعتی لواشک بر میزان کاهش سم پاتولین

صفحه 51-62

محمد هادی اسکندری؛ هاشم منتصری؛ غلامرضا مصباحی؛ علیرضا طاهری یگانه؛ ، مهرداد نیاکوثری؛ سمیه کرمی