محصولات زیست فعال سیانوباکتری ها و ریز جلبک ها به عنوان مکمل های غذایی و دارویی با ارزش

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 مدیر گروه تخصصی بهداشت مواد غذایی، عضو هیئت علمی، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت مواد غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه

10.30495/jfh.2021.1925461.1310

چکیده

سیانوباکتری ها و ریز جلبک ها، پتانسیل زیادی در تولید انواع زیادی از ترکیبات فعال زیستی توکسیک و غیر توکسیک دارند و می توانند منجر به توسعه صنایع غذایی و دارویی در آینده ای نزدیک شوند. تکثیر تجاری جلبک ها در ابعاد وسیع، ناشی از توانائی آنها در تولید طیف وسیعی از متابولیتهای ثانویه با ارزش مانند پلی و منو اسیدهای چرب غیر اشباع، پلی ساکاریدها، گلیسرول، گلیکوپروتئین ها، ترکیبات آنتی اکسیدانی و آنتی بیوتیک ها است. امروزه با گسترش بالقوه مقاومت باکتریایی و کاهش کارایی آنتی بیوتیک های موجود، محققین در بین محصولات تولید شده توسط ریز جلبکها، به دنبال یافتن آنتی بیوتیک های جدیدی هستند. با این حال، بسیاری از سویه های سیانوباکتریایی دارای ترکیبات توکسیک هستند که منجر به مرگ بسیاری از انسانها و حیوانات می شود. در این مقاله مروری کوشش شده است تا با جمع آوری و گرد آوردی آخرین تحقیقات انجام شده، به معرفی محصولات فعال زیستی با ارزش به همراه انواع سیانوتوکسینهای موجود در مواد غذایی و روش های تیمار با آنها پرداخته شود. امید است نتایج حاصل از این تحقیق بتواند زمینه ساز معرفی متابولیتهای با ارزش تولید شده توسط سیانوباکتری ها و ریز جلبک ها در صنایع غذایی و داروسازی تلقی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Bioactive products of cyanobacteria and microalgae as valuable dietary and medicinal supplements

نویسندگان [English]

  • Bahareh Nowruzi 1
  • Seyed Amir Ali Anvar 2
1 Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Food Hygiene, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Cyanobacteria and microalgae have great potential to produce a wide variety of biotoxic and non-toxic biologically active compounds and could lead to the development of the food and pharmaceutical industries in the near future. The commercial proliferation of algae on a large scale is due to their ability to produce a wide range of valuable secondary metabolites such as polyunsaturated monounsaturated fatty acids, polysaccharides, glycerol, glycoproteins, antioxidant compounds and antibiotics. Today, with the potential spread of bacterial resistance and reduced efficacy of existing antibiotics, researchers are looking to find new antibiotics among the products produced by microalgae. However, many cyanobacterial strains contain toxic compounds that cause the death of many humans and animals. In this review article, an attempt has been made to introduce valuable biologically active products along with various types of cyanotoxins in foods and treatment methods by collecting the latest research. It is hoped that the results of this study could pave the way for the introduction of valuable metabolites produced by cyanobacteria and microalgae in the food and pharmaceutical industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural bioactive compunds
  • Microalgae
  • Cynaobacteria
  • Toxic copmounds