بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشاء دامی به باکتری‌های بیماری‌زا در ایران؛ بخش اول: شیر و فرآورده های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

2 استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.

3 استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

4 استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

5 دانشگاه شهرکرد، استادیار دانشکده دامپزشکی، شهرکرد، ایران

چکیده

   در این مطالعه وضعیت آلودگی شیر و فرآوردهای آن به باکتری‌های بیماری‌زا در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. در مواردی بررسی‌های مقطعی نسبتاً زیادی انجام گرفته است اما در مورد برخی از باکتری‌های بیماری‌زا یا اصلاً مطالعه‌ای وجود ندارد یا بررسی‌ها کافی نیست. این در حالی است که لازمه مطالعات اپیدمیولوژیک و تجربی وجود اطلاعاتی است که از بررسی‌های مقطعی حاصل می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت آلودگی شیر به باکتری‌های بیماری‌زا در کشور به مرور زمان و در اثر به کارگیری روش‌های مناسب تولید و آگاهی تولیدکنندکان در حال کاهش بوده است ولی از طرفی استفاده از روش‌های نوین تشخیص و جستجوی باکتری‌ها موجب تشخیص دقیق‌تر و در نتیجه بیشتر باکتری‌ها گردیده است. لذا استمرار منظم بررسی‌های مقطعی همراه با بکارگیری روش‌های دقیق، حساس و مناسب نمونه‌برداری و جستجو و شمارش باکتری‌ها ضرورتی است که صرف‌نظر از آگاهی به وضعیت شیر و فرآورده‌های آن از نظر آلودگی به باکتری‌های عامل بیماری بتوان تدابیر مؤثری در جهت پیشگیری، کاهش یا عدم آلودگی اتخاذ نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the overview on foodborne bacteria in foodstuffs with animal origin in Iran; Part one: milk and dairy products

نویسندگان [English]

 • S.S Shekarforoush 1
 • G Karim 2
 • S.M Razavi Rohani 3
 • S.M.M Kiaie 4
 • N Rokni 4
 • M Abbasvali 5
1 Professor, School of Veterinary Medicine, Shiraz University
2 Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran.
3 - Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia.
4 - Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
5 Assistant Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University
چکیده [English]

   In this study contamination of milk and dairy products with pathogenic bacteria in Iran has been reviewed. There are many surveys in some cases, while there is no information about some pathogenic bacteria in milk or very few data is available. It should be point out that the results come from the cross sectional surveys are needed for further epidemiological and experimental studies. In general the contamination of milk and dairy products has decreased in the course of time as the production methods and producer’s knowledge increased. On the other hand application of new and precise methods of detection and investigation of bacteria lead to excess detection of pathogenic microorganisms in milk. Therefore regular continuation of cross sectional studies along with using   precise and sensitive methods of sampling and analysis of bacteria are necessitated. Besides making available of needed data about the contamination of milk and milk products with pathogenic bacteria, this information make enable to adopt the effective preventive precautions for elimination or reduction of contamination.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foodborne bacteria
 • Milk
 • dairy products
 • ابراهیمی، ماندانا. (1375). بررسی میزان آلودگی پنیر کارگاهی مورد مصرف شهر شیراز به بروسلا و کلی‌فرم و تأثیر آن بر بهداشت عمومی، پایان‌نامه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، سال تحصیلی 1375-1374.
 • احمد لو، م. (1374). بررسی آلودگی خامه‌های عرضه شده به بازار تهران به سالمونلاها. پایان نامه دکتری داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه  آزاد اسلامی سال تحصیلی.
 • اخباری، د. (1366). بررسی میزان آلودگی کره‌های سنتی (محلی) به میکروب‌های اشریشیاکولی، استافیلوکوک کوآگولاز مثبت، سالمونلا، کپک و مخمر در شهر شیراز. پایان‌نامه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شماره 21.
 • اسدی، م.ح. (1372). لیستریا مونوسیتوژن در شیر خام و پاستوریزه. خلاصه مقالات دومین کنگره ملی بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان، زئونوزها، تبریز.
 • اشرفی، ف. (1383). بررسی آلودگی کره‌های محلی شهرستان ورامین به باکتری‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس کواگولاز مثبت. همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا، یزد.
 • اشرفی، ف.، امامی، م.، کاتوزیان، ف. و نوروزی انارکی، س. (1383). بررسی میزان آلودگی استافیلوکوکی وکلی‌فرمی بستنی­های پاستوریزه تولید شده دراستان تهران. همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا، یزد .
 • افشانی نقده، م.ت. (1383). سیمای بیماری بوتولیسم در ایران. هفتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، سمنان.
 • اکبرمهر، ج. (1366). بررسی میزان آلودگی پنیر شهری (تازه) به بروسلا و کلی‌فرم و تأثیر آن در بهداشت عمومی، پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز.
 • اکبرمهر، ج. (1382). بررسی میزان آلودگی پنیرهای محلی تازه به میکروب‌های بروسلا در شهرستان سراب و حومه. مجله دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، 58 (3) : 206-203 .
 • آل آقا، ر. (1377).  بررسی خامه‌های مصرفی غیر پاستوریزه در بازار تهران از نظر یرسینیا انتروکلی‌تیکا و تعیین میزان مقاومت دارویی آنها. پایان نامه دکتری داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
 • امینی، ر. (1374). بررسی آلودگی شیرهای خام مورد مصرف مردم تهران نسبت به کامپیلوباکتر ژژونی و تعیین حساسیت آن. پایان نامه دکتری داروسازی، دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی.
 • اوحدی، پ. (1372). بررسی آلودگی بستنی سنتی ایرانی به کمپیلوباکتر ژژونی. دومین کنگره ملی بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان، زئونوزها، تبریز.
 • آیرملو، د. (1366). بررسی آلودگی خامه‌های عرضه شده در بازار تهران به اشریشیا کلی. پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران.
 • باطنی، ج. و صمدزاده، ر. (1380). بررسی میزان آلودگی شیر و پنیر در حال عرضه به میکروب بروسلا و اشریشیا کلی در شهر زنجان. دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران- غذا، علوم و فن آوری، حال و آینده، تهران.
 • برومندفر، س. و امجدی آذری، ح. (1372). بررسی وضعیت آلودگی کشک‌های مایع آذربایجان شرقی از نظر ایکولای، استافیلوکوک و قارچ‌ها. دومین کنگره ملی بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان، زئونوزها، تبریز.
 • بنیادیان، م.، زهرائی صالحی، ت.،  مشتاقی، ح. و زائر زاده، ا. (1387). ارزیابی وضعیت آلودگی پنیرهای سنتی به سروتیپ‌های اشریشیا در استان چهار محال و بختیاری. مجله تحقیقات علوم دامپزشکی ایران، 63 (5): 304-301.
 • بهرامی، ع.م.، بهرامی موسوی، ا.، شمسی، م.، حسینی راد، س.ح. و نجات موسوی، س.م. (1385). بررسی وضعیت آلودگی میکربی در 200 نمونه پنیر پاستوریزه در مقایسه با 80 نمونه پنیر سنتی از نظر ابتلای به کلی فرم‌ها، اشریشیاکلی و استافیلو کوک اورئوس در شهرستان ایلام - تابستان 1384. نهمین کنگره تغذیه ایران، تبریز.
 • بهرامی، ع.م.، نعمتی، م. و رستم‌زاد، آ. (1383). بررسی میزان آلودگی پنیرهای محلی (تازه) به بروسلا و کلی‌فرم‌ها در شهرستان ایلام. همایش کشوری بهداشت وایمنی غذا، یزد.
 • پور محمدی، ع.، محمدی، ج.، میرزایی، ع.، مؤ منی نژاد، م.،  افشار، ر. و خادم، ی. (1383). آلودگی میکروبی در بستنی‌های سنتی شهر یاسوج  1381. همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا، یزد.
 • پورمیربلوک جلالی، ا. (1370). بررسی آلودگی خامه‌های غیرپاستوریزه به باسیلوس سرئوس در سطح شهر تهران. پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه  تهران.
 • پیشکار ، ا.ر.، جزایری، س.ر.، خلیلی، م.، احمدی ، م. و بیکی، ر. (1383). بررسی کیفیت باکتریولوژیک انواع بستنی و شیرینی عرضه شده در شهرکرد در سال 1382. همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا، یزد.
 • تاجیک، ح. (1369). بررسی اسپورهای هوازی مزوفیل و ترموفیل در شیر. پایان‌نامه دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه.
 • تعویقی، ش. و محسن زاده، م. (1383). بررسی میزان آلودگی استافیلوکوکی و کلی‌فرمی شیر و بستنی پاستوریزه تولید شده در استان خراسان و اثر آن بر بهداشت عمومی انسان. همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا، یزد.
 • تقوایی عربی، ت. (1385). بررسی کیفیت بهداشتی و آلودگی‌های میکروبی (سالمونلا، کلی‌فرم، اشریشیاکلی، کپک و مخمر) در کره‌های تولیدشده در واحدهای نیمه صنعتی و سنتی. پایان نامه کارشناسی ارشد دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران.
 • توسلی، م. (1368). بررسی آلودگی شیر خام مصرفی شهرستان ارومیه به انواع سالمونلا. پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه.
 • توکلی، ع. و کریم، گ. (1391). بررسی میزان شیوع فصلی کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کولای در شیرهای خام شهرستان آمل با استفاده از روشPCR . مقاله آماده انتشار.
 • تولایی، ش.، پزشک، ی.ع. و صادقی، ا. (1383). بررسی میزان آلودگی میکروبی بستنی در استان خراسان. همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا، یزد.
 • جعفری، م.ر. (1375). بررسی میزان آلودگی شیر خام و پاستوریزه به لیستریا مونو سیتوژنز با دو روش کشت. پایان نامه دکتری دامپزشکی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز.
 • جلیل‌زاده، ه.، مهدوی، ر.، علی پور، ح. و واحد جباری، م. (1385). بررسی آلودگی نان خامه‌ای عرضه شده درقنادی‌های شهر تبریز به کلی‌فرم و اشریشیا کلی در فصل تابستان 1384. نهمین کنگره تغذیه ایران، تبریز.  
 • جمشیدی فر، م. (1377). جداسازی آنترواکوئیدهای عامل مسمومیت از مواد غذایی و تشخیص توکسین باکتری. پایان نامه دکتری داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • چینی‌کار، ص. (1365). بررسی میزان آلودگی بستنی‌های مصرفی شهر شیراز به میکروب‌های سالمونلا، کلی‌فرم، استافیلوکوک و استرپتوکوک و اثرات آن در بهداشت عمومی، پایان‌نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز.
 • حاجی سید جوادی، ن.، هادیان، ز.، سید احمدیان، ف. و کمیلی قنود، ر. (1377). بررسی میزان شیوع لیستریا مونوسایتوجنز در پنیر کارخانه‌ها و کارگاه‌های ایران در سال 77-1376. طرح تحقیقاتی: انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، ‌دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
 • حنیفیان، ش. (1390). جداسازی، شناسایی و تعیین بیوتیپیرسینیاانتروکولیتیکای بیماری‌زا از شیرهای پاستوریزه. بهداشت مواد غذایی، 4(4): 36-23.
 • حق شناس، ف. (1370). بررسی آلودگی بستنی‌های غیر پاستوریزه به استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت در سطح شهر تهران. پایان‌نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران.
 • خاتمی نیا، ع. (1385). بررسی مقایسه‌ای وضعیت بهداشتی (کلی‌فرم، اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس آرئوس) کره‌های صنعتی با روش‌های استاندارد مرجع و امپدانس، پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • خادمی، ح.ع. (1375). بررسی میزان آلودگی پنیر و خامه‌های مصرفی شهرستان اهواز به میکروب بروسلا. پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • خدیری، ب. (1384). جستجو و شمارش استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت در پنیرهای محلی بازار تبریز. پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد تبریز.
 • خضری، م. (1383). بررسی میزان و نوع آلودگی‌های میکروبی بستنی‌های غیر پاستوریزه (سنتی) در سطح عرضه شهرستان مشهد. همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا، یزد.
 • خوشابی، ف.، شادان، م.ر. و دانش شهرکی، ب. (1383). جستجوی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیرهای پاستوریزه و غیر پاستوریزه زاهدان-1381. هشتمین کنگره تغذیه ایران، پلی میان علم و سیاست: کلید سلامت تغذیه و جامعه، تهران.
 • رضوی روحانی، م. و سفیدگر، ج. (1360). بررسی کیفیت بهداشتی بستنی در شهرستان ارومیه. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1360، 37 ( 3): 10-1.
 • روحانی، ر. (1384). شمارش کلی‌فرمی و اشریشیا کلی در پنیرهای محلی بازار تبریز. پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد تبریز.
 • زایرزاده، ا.، فردی پور، آ. و بنیادیان، م. (1384).  جداسازی باکتری E. coliاز پنیرهای غیر صنعتی و تعیین فراوانی آن در استان چهارمحال و بختیاری. چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران.
 • زمانی، پ. (1371). بررسی میکروبی شیر خام و پاستوریزه منطقه باختران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
 • سادات هاشمی، ز.، سادات هاشمی، ن. و میری، ع. (1383). بررسی آلودگی‌های میکروبی انواع بستنی‌های سنتی شهرستان زابل. همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا، یزد.
 • سلطان دلال، م.م. و تبرایی، ع. (1379). بررسی میزان بروز یرسینیا آنتروکلیتیکا در شیر خام شمال ایران. ششمین کنگره تغذیه ایران- غذا و تغذیه، چالش‌ها و فرصت‌ها، اهواز.
 • شادان، م.ر. (1374). جستجوی آلودگی سالمونلاها، اشریشیا کلی، لیستریا مونوسیتوژنز و استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت در پنیرهای سنتی خرده فروشی‌های شهر زاهدان، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی.
 • شادان، م.ر.، خوشابی، ف.، شهرکی، م. و صفاری، ف. (1383). بررسی وضعیت میکروبی شیرینی‌های خامه‌ای شیرینی‌فروشی‌های زاهدان1382. همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا، یزد.
 • شادان، م.ر.، خوشابی، ف. و صفار، ف. (1381). ارزیابی وضعیت میکروبی در بستنی‌های سنتی زاهدان سال 1380. هفتمین کنگره تغذیه ایران، تغذیه مناسب حق اساسی مردم، رشت.
 • شاکریان، ا.، کریم، گ.، تاج بخش، ا. و شفیعی، م. (1384).  بررسی میزان آلودگی میکروبی بستنی‌های سنتی تولیدی در شهرستان شهرکرد. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 2(4): 27-21.
 • شاکریان، ا.، کریم، گ.، شریف زاده، ع. و صادقی، م. (1382). بررسی آلودگی پنیرهای سنتی گوسفندی به باکتری‌های بروسلا، کلی‌باسیل و استافیلوکوکوس اورئوس در شهرستان شهرکرد. چهاردهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، تهران.
 • شریف زاده، ع.، اخوان، م.، زراسوندی، ع. و آل آقا، س. (1383). جداسازی یرسینیا انتروکولیتیکا و لیستریا منوسیتوژنز از شیرهای خام و پاستوریزه عرضه شده در سطح فروشگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1(1): 19-15.
 • شفیعی، ن. (1362). بررسی میزان آلودگی پنیرهای شهری به باکتری‌های مولد مسمومیت غذایی (استافیلوکوک، استرپتوکوک، اشریشیاکلی و سالمونلا) در شهر شیراز و حومه. پایان‌نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز.
 • شکرفروش، س.ش. و جعفرپور، ب. (1385). مقایسه ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی بستنی‌های سنتی عرضه شده در شهر شیراز با استاندارد ملی ایران. علوم و صنایع کشاورزی، 1385، 3(2): 17-11.
 • شیدفر، ف.، صادقی فر، ن. و جلیلیان، ف. (1381). بررسی میزان آلودگی باکتریایی پنیرهای سنتی و تعیین نقاط بحرانی (HACCP) در کارگاه‌های تولید پنیر سنتی ایلام. هفتمین کنگره تغذیه ایران، تغذیه مناسب: حق اساسی مردم، رشت.
 • شیدفر، ف.، صادقی، ف. و جلیلیان، ف. (1379). بررسی میزان استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی و بروسلا آبورتوس در شیر خام استان ایلام از سال 77 تا سال 79. ششمین کنگره تغذیه ایران - غذا و تغذیه، چالش‌ها و فرصت‌ها، اهواز.
 • شیرازی، م.ح. (1366). بررسی مایکوباکتریوم ها و بروسلا در شیرهای غیر پاستوریزه در تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس.
 • صغیری، ر. (1366). بررسی آلودگی شیرینی‌های خامه‌ای به استافیلوکوکوس اورئوس درسطح شهر تهران. پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران.
 • ظهوریان، گ. و خواجه امیری، م. (1384). بررسی وضعیت میکروبی بستنی‌های تولیدی در شهر تهران -1383. پانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، تهران.
 • عامری، س.ع. (1366). بررسی میزان آلودگی خامه‌های مصرفی شیراز به باکتری‌های بروسلا و کلی‌فرم و اثر آن بر بهداشت عمومی. پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده  دامپزشکی، دانشگاه شیراز.
 • علیزاده فخر، م.م. (1384). شمارش و جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت در پنیرهای محلی لیقوان. پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز.
 • غفوری، ن. (1367). بررسی آلودگی خامه‌های عرضه شده دربازار تهران به سالمونلا. پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران.
 • فرج واجاری، م. (1376). بررسی آلودگی خامه‌های عرضه شده در بازار تهران به بروسلاها. پایان نامه دکتری دامپزشکی. دانشکده دامپزشکی. دانشگاه تهران.
 • فرخ، آ. (1383). بررسی انواع بروسلا در شیرهای خام و پنیرهای تازه استان گیلان به دو روش کشت و PCR و مقایسه دو روش. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 • فضل آرا، ع. (1380). بررسی آلودگی بستنی‌های سنتی موجود در سطح شهرستان کرج به استافیلوکوکوس اورئوس. دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران- غذا ، علوم و فن آوری، حال و آینده، تهران.
 • قاسم بگلو، ا. (1368). بررسی آلودگی پنیر تازه شهرستان ارومیه. پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه.
 • قضایی نیازی، س. (1370). بررسی میزان آلودگی میکروبی شیرهای خام لبنیات فروشی‌های سطح شهر اهواز. پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه  شهید چمران اهواز.
 • قوکاسیان، ک.، جلالی، م. و عابدی، د. (1383). شیوع آلودگی مواد غذایی به سالمونلا و تعیین سروتیپ‌های آن در مواد غذایی اصفهان. همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا، یزد.
 • کارگر، م.، دانشمند، ع.، کفیل زاده، ف.، قدسی، م.، حیدری، س. و صادقی، س. (1384).  ارزیابی کیفیت میکروبی پنیرهای تازه بدون نمک در شهر جهرم و روستاهای اطراف. چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران، دامپزشکی- سلامت-شکوفایی اقتصاد. تهران.
 • کاظمی وند، ا. (1377). بررسی میزان آلودگی پنیرهای محلی تبریز به باکتری‎های خانواده انتروباکتریاسه. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.
 • کریم، گ. و امینی خوزانی، ع. (1377). بررسی علل بادکردگی پنیر سفید ایرانی. دومین همایش سراسری علمی کاربردی فرآورده‌های لبنی کشور، مشهد.
 • کریم ، گ. و فرخنده، ع. (1368). شیر و بهداشت همگانی. مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ دوم.
 • کریم، گ.، رضویلر، و. و آخوند زاده بستی، ا. (1374). بررسی آلودگی بستنی‌های سنتی ایرانی به باکتری‌های مهم عامل عفونت‌ها و مسمومیت‌های غذایی. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 50 (1-2): 78-71.
 • کشمیری، ع. (1379). بررسی میزان آلودگی شیرینی‌های خامه‌دار به انوع سالمونلا در شهر تهران. پایان نامه دکتری داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
 • کوکلانی، ن. (1372).  بررسی آلودگی بستنی‌های سنتی ایرانی به لیستریا منوسیتوجنز در سطح شهر تهران. پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران.
 • کیان، م. (1388). بررسی فراوانی و تشخیص عوامل حدت لیستریا مونوسیتوژنز در شیر خام در کرمان. پایان نامه برای دریافت دکترای دامپزشکی، دانشکد دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • گرایلی، پ. (1379). تعیین کیفیت و قابلیت نگه‌داری خامه پاستوریزاسیون در بسته‌بندی آرسیل. پایان نامه کارشناسی ارشد دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران.
 • مجتهدی، ع. (1382). بررسی فراوانی آلودگی لیستریایی در محصولات لبنی ارسال به آزمایشگاه اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان لرستان و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی. ششمین کنگره سراسری میکروبشناسی ایران، تهران.
 • محامدی، ع. (1365). بررسی میزان آلودگی خامه‌های مصرفی شیراز به باکتری‌های بروسلا و کلی‌فرم و اثرات آن در بهداشت عمومی. پایان‌نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز.
 • محجوبی، ن. (1374). بررسی آلودگی میکروبیولوژی کره‌های پاستوریزه داخلی و وارداتی. پایان نامه دکتری داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
 • محمدی، ح. م.، سلطان دلال، م.م.، صلصالی، م.، آراسته، م. و نوروز بابایی، ح. (1383). بررسی وضعیت آلودگی مواد غذایی جنوب شهر تهران به باکتری Staphylococcus aureus و ارتباط شیوع آن با فصول سال. هفتمین کنگره سراسری میکروب‌شناسی ایران (با گرایش باکتری شناسی)، سمنان.
 • مخدوم، ن. (1368). بررسی آلودگی فرآورده‌های لبنی شهرستان ارومیه به استافیلوکوک. پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه.
 • مدرس، ش. و وحدانی، پ. (1372). مطالعه اپیدمیولوژیک و تعیین تیپ‌های بیماری‌زای کلستریدیوم بوتولینوم، عامل بیماری بوتولیسم در ایران. چهارمین کنگره سراسری بیماری‌های عفونی و گرمسیری ایران، تهران.
 • مدیر روستا، ح. و نوروزی، ج. (1383). بررسی فراوانی ژن ctpA در لیستریا مونوسیتوژنزهای جداشده از مواد غذایی و دامی. پایان نامه کارشناسی ارشد میکروبشناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.
 • مرادی بیدهندی، س.،‌ نوحی، ا. و وند یوسفی، ج. (1370).  بررسی باکتریولوژیک شیر خام و پاستوریزه از نظر وجود لیستریا مونوسیتوژنز به روش کشت و ایمونو فلورسانس مستقیم. پایان نامه  کارشناسی ارشد میکرو بیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران.
 • مرحمتی زاده، م.ح.، کریم، گ.، فخاری، ا. و نظافت کازرونی، ز. (1385). بررسی آلودگی پنیر سنتی کازورن به لیستریا مونوسایتوجنز. شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، گرگان.
 • مزینانی، م. (1365). بررسی میزان آلودگی شیرینی‌های مصرفی شهر شیراز به میکرب‌های مولد مسمومیت غذایی (استافیلوکوکوس، استرپتوکوکوس، سالمونلا و اشریشیاکلی) و اهمیت آن در بهداشت عمومی. پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز.
 • مظفری، ح.، صدرآبادی، ع.ا.، خواجه زاده، ف.، پرنده، م. و نعمت الهی، ح. (1383).  بررسی وضعیت آلودگی میکروبی بستنی‌های سنتی مراکز تهیه و توزیع شهر یزد. همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا، یزد.
 • معین شقاقی، ر. (1373). بررسی مقدماتی آلودگی‌های باکتریال در بستنی‌های سنتی سطح شهر تهران. پایان نامه دکتری داروسازی، دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
 • مقدم، غ.ع. و سیوفی، ا.ب. (1372). بررسی آلودگی میکروبی پنیر ایرانی به انتروباکتریاسه (اشریشیا کلی، انواع سالمونلا، پروتئوس). دومین کنگره ملی بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان، زئونوزها، تهران.
 • منصوری نژند، ل. و فلاحتی، ف. (1383). بررسی میزان آلودگی پنیرهای محلی شهر کرمان بهاستافیلوکوسآرئوس. همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا، یزد.
 • مهدی زاده، م.، رحیمی فرد، ن.، نوری، ز.، زوار، م. و اصغری، ش. (1385). وجود باسیلوس سرئوس در شیرخشک نوزادان. اداره کل آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو. نهمین کنگره تغذیه ایران، تبریز.
 • میرزائی، ح.، خاکپور، م.، برزگری، ا. و شاه محمدی، ر. (1389). مطالعه شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس ارئوس کواگولاز در پنیرهای سنتی عرضه شده در بازار تبریز بر اساس کشت و PCR.  شانز دهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران.
 • نصیری مقدم، م.م. (1374). بررسی میزان آلودگی شیرینی‌های خامه دار به باکتری‌های مسموم کننده (استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا) در شهر تهران. پایان نامه دکتری داروسازی دانشکده  داروسازی، دانشگاه  آزاد اسلامی- تهران.
 • نوری، م. (1379). بررسی آلودگی پنیرهای مصرفی شهرستان ارومیه به انواع سالمونلا. پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه.
 • نیک نیاز، ل.، عباسعلی زاده فرهنگی، م.، رضازاده، خ.، واحد جباری، م. و رضویه، س.و. (1385). بررسی میزان آلودگی پنیرهای محلی تبریز به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در سال 1384. نهمین کنگره تغذیه ایران، تبریز.
 • نیک نیاز، ز.، مهدوی، م. و واحد جباری، م. (1385). بررسی آلودگی شیرینی‌های خامه‌ای عرضه شده در قنادی‌های شهر تبریز به استافیلوکوکوس اورئوس و کپک و مخمر در تابستان 1384. نهمین کنگره تغذیه ایران، تبریز.
 • واحد جباری، م.، مهدوی، ر. و قائم مقامی، ج. (1383). بررسی میزان آلودگی کره‌های محلی شهرستان مرند به باکتری‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس کواگولاز مثبت. هشتمین کنگره تغذیه ایران، پلی میان علم و سیاست: کلید سلامت تغذیه، تهران.
 • هدایتی نیا، ی. (1368). بررسی لیستریا مونوسیتوژن در شیر خام عامل بیماری مشترک بین انسان و دام. پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه.
 • هوید، ل.، مظفری، ن.، فروهش تهرانی، ه. و متولیان، س.ع. (1383). ارزیابی کیفیت باکتریولوژیک بستنی‌های غیرپاستوریزه (سنتی و میوه‌ای) در مقایسه با بستنی‌های پاستوریزه در شهر تهران در سال 1382. هفتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران (با گرایش باکتری شناسی)، سمنان.
 • یزدان مهر، س. (1389). جستجوی آلودگی شیر با سالمونلا به روش تکثیر ژن invA. پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه.
 • یعقوبی، آذر. (a1383). بررسی وضعیت میکروبی در 100 نمونه پنیر پاستوریزه در مقایسه با 80 نمونه پنیر سنتی از نظر آلودگی به کلیفرم،اشریشیاکلی و استافیلوکوکاورئوس در تاربستان سال1383 شهر همدان. همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا، یزد.
 • یعقوبی، آ. (1383). بررسی وضعیت میکروبی بستنی‌های سنتی شهر همدان در سال 1382. همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا، یزد.
 • یوسفی مشعوف، ر. و جهانشاهی، ع. (1379). بررسی میزان آلودگی پنیر محلی (تازه) به بروسلا و کلی‌فرم‌ها در شهر همدان. کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری، کرمانشاه.

                                                             

 • · Afshani Naghadeh, M.T. (1994). Botulism in Iran. Proceeding of Iran 7th Congress of Microbiology. Semnan, Iran [In Farsi].
 • · Afsharinik, S., Khani, M. and Rajabi, M. (2011).  Pilot study on Identification of Salmonella spp using biochemical and PCR assays and determination of antibiotic resistance in raw milk in Mashhad, Iran. 2nd International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Ahmadlou, M. (1995). Survey on the contamination of Tehran market creams with Salmonella. Thesis, Faculty of Pharmacy, Islamic Azad University, Tehran [In Farsi].
 • · Akbarmehr, J. (1987). Survey on the contamination of unripened cheese with Brucella and coliforms.Thesis, School of Veterinary Medicine, Shiraz University [In Farsi].
 • · Akbarmehr, J. (2003). Survey on the contamination of unripened traditional cheese with Brucella in Sarb, Iran. Journal of Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, 58(3): 203-206 [In Farsi].
 • · Akhbari, D. (1987). Survey on the contamination of traditional butter with E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonellaand yeasts and molds in Shiraz. Thesis, School of Veterinary Medicine, Shiraz University [In Farsi].
 • · Al-Agha, R. (1998). Survey on the contamination of unpasteurized cream with Yersinia enterocolitica and determination of the pharmaceutical resistance. Thesis, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences [In Farsi].
 • · Alipour, D., Karimi Dehkordi, M., Karimi, A.H. and Rouhanizadeh, N. (2011). Study of bacterial ontamination of fresh traditional butter with Staphylococcus aureus in south of Isfahan province. 2nd International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Alizadeh Fakhr, M.M. (2005). Investigation and enumeration of coagulase positive Staphylococcus aureus in local Lighvan cheese. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Tabriz [In Farsi].
 • Ameri, S.A. (1987). Survey on the contamination of cream with Brucelland coliforms in Shiraz and the effect on public health. Thesis, School of Veterinary Medicine, Shiraz University [In Farsi].
 • · Amini, R. (1995). Survey on the contamination of raw milk with Campylobacter jejuni and determination of its sensitivity in Tehran. Thesis, Faculty of Pharmacy, Islamic Azad University, Tehran [In Farsi].
 • · Aminzare, M., Eslami, M., Ghafari Khaligh, S., Mahmood zadeh, A. and Aminzare, M. (2011). Prevalence of Campylobacter species in retail foods of West Azerbaijan. 2nd International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Anzabi, Y. and Hanifian, S. (2012). Detection of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in pasteurized milk by IS900 PCR and culture method. African Journal of Microbiology Research 6: 1453-1456.
 • · Asadi, M.H. (1993). Listeria monocytogenese in raw and pasteurized milk. 2nd National Congress of Zoonoses, Tabriz, Iran [In Farsi].
 • · Ashraf Ganjouei, SH. and Ashraf Ganjouei, M. (2001). Investigation on infected fresh cheese (without salt) with Brucella in Sirjaan and Shahre Babak and near by villages. Iranian Journal of Infectious Disease and Tropical Medicine, 5(13): 38-42.
 • · Ashrafi, F. (2004). Survey on the contamination of traditional butter with E. coli and Staphylococcus aureus in Varamin, Iran. National Congress of Food Hygiene and Safety, Yazd, Iran [In Farsi].
 • · Ashrafi, F., Emami, M., Katozian, F. and Norozie Anaraki, S. (2004). Survey on the contamination of pasteurized ice cream with Staphylococcus and coliform in Tehran, Iran. National Congress of Food Hygiene and Safety, Yazd, Iran [In Farsi].
 • · Ayromlou, D. (1987). Survey on the contamination of cream with E. coli in Tehran. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran [In Farsi].
 • · Baateni, J. and Samadzadeh, R. (2001). Survey on the contamination of milk and cheese with Brucella and E. coli in Zanjaan, Iran. 12th National Cogress of Food Thechnology, Tehran [In Farsi].
 • · Bahrami, A.M., Bahrami Mousavi, A., Shamsi, M., Houseini Raad, S.H. and Nejaat Mousavi, S.M. (2006). Survey on the microbial contamination of 200 samples of Pasteurized cheese compared with 80 samples of traditional cheese with coliforms, E. coli and Staphylococcus aureus in Ilam, Iran. 9th Iran Congress of Nutrition, Tabriz, Iran [In Farsi].
 • · Bahrami, A.M., Nemati, M. and Rostamzad, A. (2004). Survey on the contamination of unripened traditional cheese with Brucella and coliforms in Ilam, Iran. National Congress of Food Hygiene and Safety, Yazd, Iran [In Farsi].
 • · Barati, E. and Daneshgar Moghaddam, M. (2011). Survey on microbiological contamination of pitcher cheese in West Azerbaijan province, 2nd International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Bateni, J. and Samadzadeh, R. (2001). Survey on the contamination of milk and cheese with brucella and E. coli in Zanjan. 12th National congress of Food science, Tehran [In Farsi]. 
 • · Bonyadian, M., Zahraei Salehi, T., Moshtaaghi, H. and Zaerzadeh, E. (2008). Evaluation of the contamination of traditional cheese with E. coli serotypes in Chahar Mahal va Bakhtiari province, Iran. The Journal of Iran Veterinary Medicine Research, 63(5): 301-304.
 • · Broumand far, S. and Amjadi Azari, H. (1993). Survey on the contamination of liquid kashk with E. coli, Staphylococcus, yeast and mold in east Azarbijan province. 2nd National Congress of Zoonoses, Tabriz, Iran [In Farsi].
 • · Chinikar, S. (1986). Survey on the contamination of ice cream with Staphylococcus aureus, Salmonella, coliformsand Streptococus in Shiraz and their effect on publichealth. Thesis, School of Veterinary Medicine, Shiraz University [In Farsi].
 • · Derakhshesh, S.M., Farzenejad, I.H., Rahimi, E., Dadvar, M. and Kazmaeny, H. (2009). Isolation and identification of Listeria monocytogenese from traditional cheese. 1st International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Ebrahimi, M. (1996). Survey on the contamination of traditional cheese with Brucella and coliforms and their effect on publichealth. Thesis, School of Veterinary Medicine, Shiraz University [In Farsi].
 • · Faraj Vaajari, M. (1997). Survey on the contamination of cream with Brucella in Tehran market. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran [In Farsi].
 • · Farrokh, A. (2004). Survey on the contamination of raw milk and fresh cheese with Brucella spp. in Gilan province using culture and PCR methods and their comparision. MSc. Thesis, Faculty of Food Science and Technology, Science and Researches Campus, Islamic Azad University [In Farsi].
 • · Fazlara, A. (2001). Survey on the contamination of traditional ice cream with Staphylococcus aureus in Karaj. 12th National Congress of Food Industries, Tehran, Iran [In Farsi].
 • · FIL IDF. (2009). Bulletin of the International Dairy Federation, World Dairy Situation, 438/2009.
 • · Gerayeli, P. (2000). Determiation of quality and shelf life of pasteurized cream packed in Arcil. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran [In Farsi].
 • · Ghafouri, N. (1988). Survey on the contamination of cream with Salmonellin Tehran market. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran [In Farsi].
 • · Ghahramani Dehkordi, S. and Saeeidinia, S. (2009). Listeria monocytogenese in raw milk and dairy products produced in Boukan. 1st International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Ghasem Beglou, A. (1989). Survey on the contamination of fresh cheese in Urmia. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia [In Farsi].
 • · Ghazaei Niazi, S. (1991). Survey on the microbial contamination of raw milk in Ahwaz. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ahwaz [In Farsi].
 • · Ghookasian, K., Jalali, M. and Abedi, D. (2004). Prevalence of Samonella contamination in foods and detection of serotypes in Esfahan. National Congress of Food Hygiene and Safety, Yazd, Iran [In Farsi].
 • · Goodarzi, A., Esmailnezhad, Z., Sadeghpoor A. and Marhamatizade, M.H. (2011). Investigating contamination of traditional non-pasteurized ice cream in Kazeroon with E. coli, Staphylococcus aureus and Salmonella, 2nd International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Haaj Seyed Javadi, N., Hadian, Z. Seyed Ahmadian, F. and Komeili, R. (1998). Survey on the prevalence of Listeria monocytogenese in Iran’s cheese making workshops. Research Project, Institute of Nutrition and food Industries. Shahid Beheshti University of Medical Sciences [In Farsi].
 • · Haghshenas, F. (1991). Survey on the contamination of unpasteurized ice cream with Staphylococcus aureus coagulase positive in Tehran. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran [In Farsi].
 • · Hanifian, S. (2012). Isolation, identification and biotyping of virulent Yersinia enterocolitica from pasteurized milk. Jpurnal if Food Hygiene, 1(4): 23-36 [In Farsi].
 • · Hanifian, S. and Khani, S. (2012). Prevalence of virulent Yersinia enterocolitica in bulk raw milk and retail cheese in northern-west of Iran. International Journal of Food Microbiology, 155: 89-92.
 • · Hassanzadazar, H., Delirrad, M., Abdollahi, R., Hajgholizadeh, G.H., Moatamedian, N., Mozafarian, E. and Rahimirad, A. (2011). Study on bacterial contamination of traditional ice creams in Urmia, 2nd International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Hedayatinia, Y. (1989). Survey on the presence of Listeria monocytogenese in raw milk. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia [In Farsi].
 • · Hosseini, H., Tavakoli, H.R., Aghazadeh Meshgi, M., Khaksar, R., Hosseini, M. and Khakpour, M. (2009). Survey of Clostridium botulinum toxins in Iranian traditional food products. Comparative Clinical Pathology, 19(3): 247-250.
 • · Hovid, L., Mozaffari, N., Frouhesh Tehrani, H. and Motovalian, S.A. (2004). Evaluation of bacteriological qualiy of unpasteurized ice cream (traditional and fruity) compared with pasteurized ice cream in Tehran. 7th Iran Congress of Microbiology, Semnan, Iran [In Farsi].
 • · Jafari, M.R. (1996). Survey on the contamination of raw and pasteurized milk with Listeria monocytogenese using two cultural methods. Thesis, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, [In Farsi].
 • · Jalali, M. and Abedi, D. (2008). Prevalence of Listeria species in food products in Isfahan, Iran.  International Journal of Food Microbiology, 122: 336-340.
 • · Jalilzadeh, H., Mahdavi, R., Alipour, H. and Vaahed Jabbari, M. (2006). Survey on the contamination of creamy pastry with coliforms and E. coli in summer in Tabriz. 9th Congress of Nutrition, Tabriz, Iran [In Farsi].
 • · Jami, S., Jamshidi, A. and Khanzadi, S. (2010). The presence of Listeria monocytogenes in raw milk samples in Mashhad, Iran. Iranian Journal of Veterinary Research, 11: 363-367.
 • · Jamshidifar, M. (1998). Isolation and detection of bacterial toxin of food poisoning enterocoides from foods. Thesis, Faculty of Pharmacy, Islamic Azad University, Tehran, [In Farsi].
 • · Kaargar, M., Daneshmand, A., Kafilzadeh, F., Ghodsi, M., Heydari, S. and Sadeghi, S. (2005). Evaluation of microbial quality of unsalted fresh cheese in Jahrom city and suburbs. 14th National Congress of Veterinary Medicine, Tehran [In Farsi].
 • · Karim, G. and Farkhondeh, A. (1989). Milk and Public Health. University Press Center, Second edition [In Farsi].
 • · Karim, G. and Amini Khouzani, A.R. (1998). Survey on the causes of blowing in Iranian white cheese. 2th National Scientfic and Applied Symposium of Dairy Products. Mashhad, Iran [In Farsi].
 • · Karim, G., Razavilar, V. and Akhondzadeh Basti, A. (1995). Survey on the contamination of traditional ice cream with food born infection and intoxication bacteria.  Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, 50(1-2): 71-78 [In Farsi].
 • · Kazemivand, A. (1998). Survey on the contamination of local cheese with Enterobacteriacae in Tabriz. MSc. Thesis, Faculty of Nutition and Health, Tabriz University of Medical Sciences [In Farsi].
 • · Keshmiri, A. (2000).  Survey on the contamination of creamy pastry with Salmonella spp in Tehran. Thesis, Faculty of Pharmacy, Islamic Azad University [In Farsi].
 • · Khademi, H.A. (1996). Survey on the contamination of cheese and cream with Brucella in Ahvaz. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ahwaz [In Farsi].
 • · Khadiri, B. (2005). Detection and enumeration of Staphylococcus aureus in local cheese in Tabriz. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Tabriz [In Farsi].
 • · Khadiri, B., Zadehhashem, E., Abbaszadeh, S. and Assadinejad, S.H. (2009). Staphylococcus aureus count with positive coagulase in cheese produced in Marand. 1st International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Khanzadi, S., Jamshidi, A., Soltaninejad, V. and Khajenasiri, S. (2010). Isolation and identification of Campylobacter jejuni from bulk tank milk in Mashhad-Iran. World Applied Sciences Journal, 9: 638-643.
 • · Khataminia, A. (2006). Comparative survey on hygienic quality of industrial butter using standard and impedance methods. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ahwaz [In Farsi].
 • · Khezri, M. (2004). Survey on the quantity and quality of unpasteurized ice cream microbial contamination in Mashhad, Iran. National Congress of Food Hygiene and Safety, Yazd, Iran [In Farsi].
 • · Khooshabi, F. Shadan, M.R. and Danesh Shahraki, B. (2004). Investigation of Listeria monocytogenese in pasteurized and unpasteurized cheese in Zahedan, Iran. 8th Iran Congress of Nutrition. Tehran, Iran [In Farsi].
 • · Kian, M. (2009). Survey on the prevalence and detection of the intensity causes of Listeria monocytogenese in raw milk in Kerman. Faculty of Veterinary Medicine, University of Kerman [In Farsi].
 • · Kooklani, N. (1993). Survey on the contamination of Iranian traditional ice cream with Listeria monocytogenese in Tehran. Thesis. Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran [In Farsi].
 • · Mahjoobi, N. (1995). Survey on the microbial contamination of pasteurized butter produced in Iran and imported butter. Thesis, Faculty of Pharmacy, Islamic Azad University, Tehran [In Farsi].
 • · Makhdoum, N. (1989). Survey on the contamination of dairy products with Staphylococcus aureus in Urmia. Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia [In Farsi].
 • · Makhlough, M. and Farnoodian, N. (2011). Prevalence of Listeria monocytogenes in different food product in Mazandaran. 2nd International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Mansouri Najand, L. and Falahati, F. (2004). Survey on the contamination of local cheese with Staphylococcus aureus in Kerman. National Congress of Food Hygiene and Safety, Yazd, Iran [In Farsi].
 • · Mansouri Najand, L. and Khalili, M. (2007) .Detection of shiga-like toxigenic Escherichia coli from raw milk cheeses produced in Kerman-Iran. Veterinarski Arhiv, 77: 515-522.
 • · Mansuri Najand, L. and Ghanbarpour, R, (2006). A study on enteropathogenic Escherichia coli isolated from domestic Iranian soft cheese. Veterinarski Arhiv, 76: 531-536.
 • · Marhematizadeh, M.H., Karim, G., Fakhari, A. and Nezafat Kazerouni, Z. (2006). Survey on the contamination of traditional cheese with Listeria monocytogenese in Kazeroun. 16th Natioal Congress of Food Industries, Gorgan, Iran [In Farsi].
 • · Mazinani, M. (1986). Survey on the microbial contamination of cookie and pastry in Shiraz and the importance in public health. Thesis, School of Veterinary Medicine, Shiraz University [In Farsi].
 • · Mehdizadeh, M., Rahimifard, N., Noori, Z., Zavar, M. and Asghari, S. (2006). Presence of Bacillus cereus in infant milk powder. 9th Iran Nutrition Congress, Tabriz, Iran [In Farsi]. 
 • · Mirzaei, H., Khakpour, M., Barzegari, A. and Shah Mohammadi, R. (2010). Study of the prevalence and antibiotic sensitivity profile of Staphylococcus aureus in traditional cheese of Tabriz market based on the cultural and PCR methods. 16th Iran Congress of Veterinary Medicine, Tehran [In Farsi].
 • · Moddaress, S. and Vahdani, P. (1993). Epidemiological study and determination of pathogenic serotypes of Clostridium botulinum, the causative agent of botulism in Iran. 4th Iran Congress of Infectious Disease and Tropical Medicine, Tehran [In Farsi].
 • · Modir Rousta, H. and Nowrouzi, J. (2004). Survey on the prevalence of ctpA gene in Listeria monocytogenese isolated from food and feed. MSc Thesis, Faculty of Microbiology, University of Iran Medical Sciences [In Farsi].
 • · Moein Shaghaghi, R. (1994). A pilot study on the bacterial contamination of traditional ice cream in Tehran. Thesis, Faculty of Pharmacy, Islamic Azad University, Tehran [In Farsi].
 • · Moghaddam, G.A. and Sioufi, A.B. (1993). Survey on the contamination of Iranian cheese with Enterobacteriacae. Second National Congress of Zoonoses, Tabriz, Iran [In Farsi].
 • · Mohamedi, A. (1986). Survey on the contamination of cream with Brucellaand coliformsin Shiraz and its effect on public health. Thesis, School of Veterinary Medicine, Shiraz University [In Farsi].
 • · Mohammadi, H., Soltan Dallal, M.M., Salsali, M., Arasteh, M. and Nowrouz Babaei, H. (2004). Survey on the contamination of foods with Staphylococcus aureus in the southern part of Tehran and its relatioship to seasonal prevalence. 7th Iran Congress of Microbiology, Semnan [In Farsi].
 • · Mohammadian, M.R., Akhondzadeh Basti, A., Abbaszadeh, S., Sharifzadeh, A., Gholami, H., Rajabian, M., Montazeri, R. and Gholami, F. (2010). Contamination with Staphylococcus aureus in traditional cheese in Golpaygan, Iran (2009-2010). 2nd International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Mojtahedi, A. (2003). Survey on the prevalence of Listerial contamination in dairy products referred to Lorestan Food and Drug Organization laboratory and determination of antibiotic resistance profile. 6th Iran Microbiology Congress, Tehran [In Farsi].
 • · Mokhtarian, H., Shiriati, N., Mohammadzadeh, M. and Ghahramani, M. (2009). Survey on bacterial contamination of ice cream produced in Gonabad. 1st International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Moradi Bidhendi, S., Nouhi, A. and Vandeyousefi, J. (1991). Bacteriological survey on the contamination of raw and pasteurized milk with Listeria monocytogenese using cultural and direct immunoflorescence methods.  MSc Thesis, Faculty of Sciences, University of Tehran [In Farsi].
 • · Moshtaghi, H. and Bonyadian, M. (2011). Incidence and Biochemical characteristics of Listeria monocytogenes isolated from raw milk produced in shahrekoed, Iran. 2nd International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Movassagh Ghazani M.H. (2009). Cow raw milk contamination by Brucella abortus in Tabriz. 1st International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Mozafari, H., Sadrabadi, A.A., Khajehzadeh, F., Parandeh, M. and Nematollahi, H. (2004). Survey on the microbial contamination of traditional ice cream in Yazd. National Congress of Food Hygiene and Safety, Yazd, Iran [In Farsi].
 • · Nasiri Moghaddam, M.M. (1995). Survey on the contamination of creamy pastry with food poisoning bacteria in Tehran. Thesis, Faculty of Pharmacy, Islamic Azad University, Tehran [In Farsi].
 • · Nikniaz, L., Abbasalizadeh Farhangi, M., Rezazadeh, K., Vaahed Jabbari, M. and Razavieh, S.V. (2006a). Survey on the contamination of local cheese with Staphylococcus aureus in 2005 in Tabriz. 9th Iran Nutrition Congress, Tabriz, Iran [In Farsi].
 • · Nikniaz, Z., Mahdavi, M. and Vahedi Jabbari, M. (2006b). Survey on the contamination of creamy pastry with Staphylococcus aureus yeast and mouldin 2005 in Tabriz. 9th Iran Nutrition Congress, Tabriz, Iran [In Farsi].
 • · Nikoozadeh, H., Ghodrati, N., Eslami, A, Yazdani, A, Jalilvand, M, (2011). Study on microbial quality of milk and dairy products in Khorasan north Province. 2nd International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran. 
 • · Noori, M. (2000). Survey on the contamination of cheese with Salmonella spp. in Urmia. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia [In Farsi].
 • · Ouhadi, P. (1993). Survey on the contamination of traditional ice cream with Campylobacter jejuni. 2nd National Congress of Zoonoses, Tabriz, Iran [In Farsi].
 • · Peeshkaar, A.R., Djazayeri, S.R., Khalili, M., Ahmadi, M. and Beigi, R. (2004). Survey on the bacteriological contamination of ice cream and sweet in Shahr-e-Kord, Iran. National Congress of Food Hygiene and Safety, Yazd, Iran [In Farsi].
 • · Poosti, F., Mirzabeigy, M., Faramarzi, T. and Ahmadi, A. (2009). Study of total count, coliform count and E. coli contamination of pasteurized milk in Tehran during warm and cold season. 1st International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Poshdar, M., Rezakhani, V. (2009). The study on contamination of ovine non pasteurized fresh Siamazgi cheese with Listeria monocytogenese, Staphylococcus aureus and coliforms in Iran. 1st International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Pourmirblook Jalali, E. (1991). Survey on the contamination of unpasteurized cream with Bacillus cereus in Tehran. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran [In Farsi].
 • · Pourmohammadi, A., Mohammadi, J., Momeninejad, M., Afshar, R. and Khadem, y. (2004). Microbial contamination of traditional ice cream in Yasouj, Iran. National Congress of Food Hygiene and Safety, Yazd, Iran [In Farsi].
 • · Pourshafie, M.R., Saifie, M., Shafiee, A., Vahdani, P., Aslani, M. and Salemian, J. (1998). An outbreak of food-borne botulism associated with contaminated locally made cheese in Iran. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 30(1): 92-94.
 • · Rahimi, E., Ameri, M. and Momtaz, H. (2010). Prevalence and antimicrobial resistance of Listeria species isolated from milk and dairy products in Iran. Food Control, 21: 1448-1452.
 • · Raiszadeh, H., Behrouzfar, I. and Dehghan, M. (2009). Bacterial contamination of traditional cheese in Sharekord, Iran. 1st International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Razavi Rouhani, M. and Sefidgar, J. (1981). Survey on the hygienic quality of ice cream in Urmia, Iran. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, 37(3):1-10 [In Farsi].
 • · Rouhani, R. (2005). Enumeration of coliforms and E. coli in Tabriz. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Tabriz [In Farsi].
 • · Sabbaghian, H. and Nadim, A. (1974). Epidemiology of human brucellosis in Isfahan, Iran. Journal of Hygiene, 73(2): 221-228.
 • · Sadat Hashemi, Z., Sadat Hashemi, N. and Miri, H. (2004). Survey on the microbial contamination of traditional ice cream in Zabol, Iran. National Congress of Food Hygiene and Safety, Yazd, Iran [In Farsi].
 • · Saghiri, R. (1987). Survey on the contamination of creamy pastry with Staphylococcs aureus in Tehran. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran [In Farsi].
 • · Seyyedin, M., Zahraei Salehi, T. and Rahimi, R. (2011). Isolation and identification of salmonella from industrially and traditionally produced cheeses in Mashhad using biochemical and serotyping tests. 2nd International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Shadan, M.R. (1995). Investigation of Salmonella Spp, E. coli, Listeria monocytogenese, and coagulase positive Staphylococcus in traditional cheese of retail shops in Zahedan. MSc. Thesis, Faculty of Nutrition Sciences and Food Industry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences [In Farsi].
 • · Shadan, M.R., Khooshabi, F., Shahraki, M. and Saffari, F. (2004). Survey on the microbial contamination of creamy pastry in Zahedan. National Congress of Food Hygiene and Safety, Yazd, Iran [In Farsi].
 • · Shadan, M.R., Khooshabi, F. and Saffar, F. (2002). Evaluation of microbial quality of traditional ice cream in Zahedan, Iran. 7th Iran Nutrition Congress, Rasht, Iran [In Farsi].
 • · Shafiei, N. (1983). Survey on the contamination of local cheese with food poisoning bacteria in Shiraz and suburbs. Thesis, School of Veterinary Medicine, Shiraz University [In Farsi].
 • · Shakerian, A., Karim, G., Sharifzadeh, A. and Sadeghi, A. (2003). Survey on the contamination of traditional ewe’s cheese with Brucella, colibacilli, Staphylococcus aureus in Shahre Kord, Iran. 14th National Congress of Food Industries. Tehran [In Farsi].
 • · Shakerian, A., Karim, G., Tajbakhsh, E. and Shfiei, M. (2005). Survey on the microbial contamination of traditional ice cream in Shahre Kord, Iran. Iranian Journal of Food Science and Technology, 2(4): 21-27 [In Farsi].
 • · Sharifi Soltani, M., Karim, G. and Moosavi, T. (2009). Survey on contamination of raw milk with Bacillus cereus in milk collecting centers of Garmsar in spring. 1st International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Sharifzadeh, A., Akhavan, M., Zarasvandi, A. and Al-e-Agha, S. (2004). Isolation of Yersinia enterocolitica and Listeria monocytogenese from raw and pasteurized milk in Chahar Mahal- Bakhtiari markets. Iranian Journal of Food Science and Technology, 1(1):15-19 [In Farsi].
 • · Shekarforoush, S.S. and Jafarpour, B. (2006). A comparison of microbial and chemical characteristics of traditional ice cream in Shiraz with Iran National Standard. Agricultural Sciences and Industries, 3(2):11-17 [In Farsi].
 • · Shidfar, F., Sadeghifar, N. and Jalilian, F. (2000). Survey on the contamination of raw milk with Staphylococcus aureus, E. coli and Brucella abortus in Ilam Province 1998-2000. 6th Iran Nutrition Congress, Ahwaz, Iran [In Farsi].
 • · Shidfar, F., Sadeghifar, N. and Jalilian, F. (2002). Survey on the bacterial contamination of traditional cheese and determination of Critical Control Points in Ilam’s cheese making workshops. 7th Iran Nutrition Congress, Rasht, Iran [In Farsi].
 • · Shirazi, M.H. (1987). Survey of Mycobacteria and Brucella in unpasteurized milk in Tehran. MSc. Thesis, Faculty of Medicine, Tarbiat Moddaess Medical University [In Farsi].
 • · Soltan Dallal, M.M. and Tabaraei, A. (2000). Survey of the incidence rate of Yersinia enterocolitica in raw milk in the north of Iran. 6th Iran Nutrition Congress, Ahwaz, Iran [In Farsi].
 • · Taghipour, H. (2011). Detection and isolation of Staphylococcus aureus from industrially and traditionally produced cheeses in Mashhad using biochemical and molecular tests. 2nd International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Taghvaei Arabi, T. (2006). Survey on the hygienic quality and microbial contamination of butter produced in traditional and semi industrial workshops. Msc Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran [In Farsi].
 • · Tajik, H. (1980). Survey on the aerobic spores (mesophiles and thermophiles) in milk. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia [In Farsi].
 • · Tavakoli, A. and Karim, G. (2013). Survey on the seasonal prevalence of Campylobacter jejuni and C. coli of raw milk in Amol, Iran using PCR method (In Press) [In Farsi].
 • · Tavalaei, S. Pezeshk, Y.A. and Sadeghi, A. (2004). Survey on the microbial contamination of ice cream in Khorasan, Iran. National Congress of Food Hygiene and Safety, Yazd, Iran [In Farsi].
 • · Tavassoli, M. (1989). Survey on the contamination of raw milk with Salmonella spp. in Urmia. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia [In Farsi].
 • · Taveeghi, S. and Mohsenzadeh, M. (2004). Survey on the contamination of pasteurized milk and ice cream with coliformsand Staphylococcus aureus in Khorasan province and their effect on public health. National Congress of Food Hygiene and Safety, Yazd, Iran [In Farsi].
 • · Vaahed Jabbari, M., Mahdavi, R. and Ghaemmaghmi, J. (2004). Survey on the contamination of local butter with E. coli and Staphylococcus aureus in Marand. 8th Iran Nutrition Congress, Tehran, Iran [In Farsi].
 • · Varahram, H.A. (2011). Microbiological quality of a traditional Iranian cheese in Ilam. 2nd International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Vaziri, S. (2011). Investigating contamination of traditional non-pasteurized cheeses with Enterobacteriaceae in Maragheh, Iran during 2009-2010. 2nd International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Yaghoobi, A. (2004a). Survey on the contamination of 100 samples of pasteurized cheese with coliforms, E. coli and Staphylococcus aureus compared to 80 samples of traditional cheese in the summer of 2004 in Hamedan. National Congress of Food Hygiene and Safety, Yazd, Iran [In Farsi].
 • · Yaghoobi, A. (2004b).  Survey on the microbial quality of traditional ice cream in 2003 in Hamedan. National Congress of Food Hygiene and Safety, Yazd, Iran [In Farsi].
 • · Yazdanmehr, S. (2010). Investigation of Salmonella in milk using invA proliferation method. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia [In Farsi].
 • · Yousefi Mashouf, R. and Jahanshahi, A. (2000). Survey on the contamination of local fresh cheese with Brucella and coliforms in Hamedan. National Congress of Public Health and Preventive Medicine. Kermanshah, Iran [In Farsi].
 • · Zakeri, M.H., Zakeri, S., Sarbandi Farahani, M., Zakeri, H., Zakeri, M., Ehsani, M.R. and Mesbahi, F. (2010). A study on salmonellosis in traditional ice-cram. 1st International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran.
 • · Zamani, P. (1992). Survey on the microbial quality of raw and pasteurized milk in Bakhtaran, Iran. MSc Thesis, Faculty of Nutrition Sciences and Food Industry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences [In Farsi].
 • · Zayerzadeh, E., Fardipour, A. and Bonyadian, M. (2005). Isolation of E. coli from traditional cheese and determination of the abundance in Chahar Mahal Bakhtiari, Iran. 14th National Congress of Veterinary Medicine. Tehran [In Farsi].
 • · Zohourian, G. and Khaje Amiri, M. (2005). Survey on the microbial quality of ice cream in Tehran. 15th National Congress of Food Industries, Tehran [In Farsi].