تعداد مقالات: 337

327. تأثیر روش پخت و زمان خیساندن بر غلظت فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، نیکل و کروم) در برنج

دوره 10، 4 (40) زمستان، زمستان 1399، صفحه 73-85

10.30495/jfh.2021.1914926.1295

آذر عباسی؛ سید مصطفی صادقی؛ ماندانا طایفه


328. اثر اسانس لعل‌کوهستان بر ویژگی‌های میکروبی همبرگر

دوره 10، 2 (38) تابستان، تابستان 1399، صفحه 77-93

10.30495/jfh.2020.1882470.1239

زهرا قربانی؛ نفیسه زمین دار؛ مهشید جلوان؛ مریم گل آبادی


329. بررسی میزان آلودگی سمبوسه‌های عرضه‌شده در استان سیستان و بلوچستان به سالمونلا و اشریشیا کولای و مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌ها

دوره 11، 2 (42) تابستان، تابستان 1400، صفحه 81-90

10.30495/jfh.2021.1938582.1323

محمدامین حیدرزادی؛ محمد رهنما؛ مجید علیپوراسکندانی؛ داریوش سعادتی؛ علی افشاری مقدم


334. مطالعه ویژگی‌های کیفی، آلودگی‌های میکروبی، فلزات سنگین و میزان سموم در انواع مختلف برنج‌های تولید داخل و وارداتی

دوره 10، 3 (39) پاییز، پاییز 1399، صفحه 95-110

10.30495/jfh.2021.1912384.1290

سارا ناجی طبسی؛ اسماء وردیان؛ حسین زمانی؛ لعیا اصفری؛ شفق شیرزایی


335. مطالعه پلی مورفیسم ژن aroA در استافیلوکوکوس آرئوس های جدا شده از شیر و پنیر در شهرستان تبریز

دوره 10، 4 (40) زمستان، زمستان 1399، صفحه 99-106

10.30495/jfh.2021.1920855.1305

عزیزه حسین خانی؛ علیرضا منادی سفیدان؛ جلال شایق