تعداد مقالات: 337

27. بررسی امکان کاربری عصاره گیاه کارده (Biarum carduchcorum) به‌عنوان رنت گیاهی در تولید پنیر سفید ایرانی

دوره 7، 3 (27) پاییز، پاییز 1396، صفحه 1-14

حجت‌اله گلکاری؛ حمیدرضا قیصری؛ سید شهرام شکرفروش؛ محمود امین لاری؛ محمد رئیسی


30. سنجش مولکولی تقلب گوشت مرغ در همبرگر‌ممتاز به روش Simplex PCR و Duplex PCR

دوره 8، 2 (30) تابستان، تابستان 1397، صفحه 1-12

معصومه هاشم‌زادگان؛ سید ابراهیم حسینی؛ فرزانه تفویضی؛ منصور بیات


31. طراحی مدل پیشگوی بار میکروبی بر پایه امپدانس در سبزیجات خشک سنتی و صنعتی

دوره 8، 3 (31) پاییز، پاییز 1397، صفحه 1-11

نجمه نجارپور؛ علی فضل ارا؛ مهرنوش تدینی


32. اثر اسانس دانه رازیانه بر استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت چرخشده کپور معمولی (Cyprrinus carpio)

دوره 8، 4 (32) زمستان، زمستان 1397، صفحه 1-13

صفورا بهرامی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ محسن شهریاری مقدم


33. ارزیابی ویژگی‌های کشک پروبیوتیک در شرایط پر کردن داغ حاوی لاکتوباسیلوس ‌رامنوسوس ریزپوشانی شده

دوره 9، 1 (33) بهار، بهار 1398، صفحه 1-19

10.30495/jfh.2019.545852

سعید سخاوتی زاده؛ محمود امین لاری؛ حمیدرضا قیصری؛ سید شهرام شکرفروش؛ محمد تقی گلمکانی


36. مطالعه ویژگی‌های ‌شیمیایی و میکروبی شیر خام شتر و شناسایی فلور غالب باکتری‌های لاکتیک‌اسید به‌روش PCR در شهر سمنان

دوره 9، 3 (35) پاییز، پاییز 1398، صفحه 1-12

10.30495/jfh.2019.669363

مهنوش پارسایی مهر؛ حمید استاجی؛ اشکان جبلی جوان؛ فرشته عرب؛ آزاده سلیمی؛ آزیتا فرکی؛ منصوره کنعانی


37. بررسی اثر ضد قارچی باکتری های مولد اسید لاکتیک جدا شده از کره مسکه، دوغ شتر و ماست محلی بر روی آسپرژیلوس فلاوس و آسپرژیلوس نایجر

دوره 9، 4 (36) زمستان، زمستان 1398، صفحه 1-11

10.30495/jfh.2020.670898

احمد نصرالله زاده؛ مرتضی خمیری؛ علیرضا صادقی؛ ماندانا محمودی؛ مریم ابراهیمی


38. مطالعه خواص ضد‌میکروبی پوشش‌ نانوکامپوزیتی حاوی نانوذرات نقره

دوره 10، 2 (38) تابستان، تابستان 1399، صفحه 1-13

10.30495/jfh.2020.1885319.1251

مبینا پویامنش؛ حامد اهری؛ سید امیر علی انوار؛ گیتی کریم


41. تأثیر عصاره آویشن باغی (Thymus vulgaria) بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و حسی سوسیس در دوره نگه‌داری

دوره 4، 3 (15) پاییز، پاییز 1393، صفحه 9-20

کلارا پیروتی؛ افشین جوادی؛ فریبرز ناهیدی


42. بررسی میزان باقی‌مانده نقره در کبد، کلیه و عضله جوجه‌های گوشتی پس از تجویز نانوسیلور

دوره 4، 2 (14) تابستان، تابستان 1393، صفحه 9-15

عزت‌اله فتحی هفشجانی؛ فرزاد فهامی


43. تولید نیمه صنعتی اسید لاکتیک بوسیله سویه Lactobacillus casei subsp. casei

دوره 1، 4 زمستان، زمستان 1390، صفحه 9-21

سید سعید میردامادی


44. بررسی اثر مراحل تولید سوریمی بر ترکیبات شیمیایی والگوی الکتروفورتیکی پروتئین‌های میوفیبریلی گوشت طیور استخوانگیری شده با روش مکانیکی

دوره 3، 2 (10) تابستان، تابستان 1392، صفحه 9-17

شیرین حاجی باقر نائینی؛ سید ابراهیم حسینی؛ هما بهمدی؛ علیرضا پژند


45. معرفی و مقایسه روش‌های اندازه‌گیری خواص ضد‌کپکی باکتری‌های لاکتیکی در پنیر

دوره 3، 4 (12) زمستان، زمستان 1392، صفحه 9-21

حسین صداقت؛ محمدهادی اسکندری؛ مرضیه موسوی‌نسب؛ سیدشهرام شکرفروش؛ محمدامین حنیف‌پور


48. بررسی تغییرات مقدار آفلاتوکسین طی تولید پودر آب پنیر ملح‌زدایی شده

دوره 4، 4 (16) زمستان، زمستان 1393، صفحه 11-18

ایمان ابدالی تکلو؛ علی محمدی ثانی


49. میزان آلودگی اکراتوکسین A در ‌ برنج‌های عرضه شده در اصفهان

دوره 2، 1 (5) بهار، بهار 1391، صفحه 11-17

ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان؛ محسن جعفریان؛ محمد کجبافی


50. تعیین ترکیبات شیمیایی تقریبی و الگوی الکتروفورتیک پروتئین گوشت ماهی شوریده دهان سیاه (Atrobucca nibe) در دریای عمان

دوره 3، 1 (9) بهار، بهار 1392، صفحه 11-23

سیدپژمان حسینی‌شکرابی؛ سیدابراهیم حسینی؛ مهدی سلطانی؛ ابولقاسم کمالی؛ تورج ولی‌نسب