دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی میزان آلودگی سمبوسه‌های عرضه شده در استان سیستان و بلوچستان به سالمونلا و اشرشیاکلای و مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

10.30495/jfh.2021.1938582.1323

محمدامین حیدرزادی؛ محمد رهنما؛ مجید علیپوراسکندانی؛ داریوش سعادتی؛ علی افشاری مقدم