موضوعات = علوم و صنایع غذایی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثرات هم افزایی میکرو امولسیون های شیرین بیان ، سیر و رازیانه به عنوان آنتی اکسیدان و ضد باکتری طبیعی

دوره 11، 2 (42) تابستان، تابستان 1400، صفحه 23-36

10.30495/jfh.2021.1930403.1315

مارال زاهدی؛ بهناز معمارماهر؛ نویده انرجان؛ حامد همیشه کار


5. اثر فیلم نانوبیوکامپوزیت برپایه تفاله پرتقال حاوی نانوفیبرسلولز و اسانس گزنه بر خصوصیات میکروبی و شیمیایی گوشت گاو

دوره 11، 1 (41) بهار، بهار 1400، صفحه 71-85

10.30495/jfh.2021.1926243.1311

سیده الهام موسوی کلجاهی؛ آیناز علیزاده؛ حامد همیشه کار؛ هادی الماسی؛ نارملا آصفی