کلیدواژه‌ها = ازون‌دهی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی شرایط ازون‌دهی آب باهدف حذف هورمون‌های استرون و 17 بتا-استرادیول

دوره 10، 3 (39) پاییز، پاییز 1399، صفحه 57-66

10.30495/jfh.2020.1908282.1283

خداویردی عباس‌زاده معروفان؛ حمید میرزایی؛ امیرعباس متین؛ افشین جوادی؛ علیرضا امانی قدیم