کلیدواژه‌ها = باکتری‌های گرم منفی
تعداد مقالات: 1
1. گلیکاسیون نایسین با گلوکز، لاکتوز و دکسترن و بررسی اثر مهاری آن بر علیه باکتری‌های اشریشیا کلی و سالمونلا تیفی‌موریوم

دوره 8، 4 (32) زمستان، زمستان 1397، صفحه 67-75

مهدی هاشم پور صادقیان؛ نسرین کاظمی پور؛ سید شهرام شکرفروش؛ محمد هادی اسکندری