کلیدواژه‌ها = همدان
تعداد مقالات: 7
1. بررسی غلظت‌های روی، سرب، کادمیوم و مس در گندم و نان مصرفی در شهر همدان

دوره 7، 4 (28) زمستان، زمستان 1396، صفحه 83-92

سامان کیان‌پور؛ سهیل سبحان اردکانی


3. بررسی غلظت عناصر سرب، کادمیوم، کروم و نیکل در انواع کلم عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان

دوره 4، 4 (16) زمستان، زمستان 1393، صفحه 45-53

سهیل سبحان اردکانی؛ سیدمیلاد جعفری


4. مطالعه ویژگی های میکروبی و شیمیایی آب‌های بطری شده در استان همدان

دوره 4، 1 (13) بهار، بهار 1393، صفحه 69-80

مهدی ریاحی خرم؛ مریم خوش شعار؛ مهدی هاشمی


5. مطالعه میزان سرب و کادمیوم و عوامل مرتبط با آن در شیرهای خام تولیدی در مناطق مختلف استان همدان

دوره 3، 3 (11) پاییز، پاییز 1392، صفحه 39-47

علی‌اصغر وحیدی‌نیا؛ ایرج صالحی؛ هادی بیگی‌نژاد؛ جلال پورتقی؛ زهرا نظری؛ محمدرضا مرادی