کلیدواژه‌ها = گوسفند
تعداد مقالات: 5
3. فراوانی و مقاومت آنتی بیوتیکی گونه‌های کمپیلوباکتر جدا شده از مراحل مختلف خط کشتار گوسفندی

دوره 1، 4 زمستان، زمستان 1390، صفحه 63-69

امیر شاکریان؛ ابراهیم رحیمی؛ سیامک کاظمی


4. بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در گوشت گاو، گوسفند و طیور عرضه‌شده در سوپرمارکت‌های شهرستان شهرکرد

دوره 1، 2 تابستان، تابستان 1390، صفحه 11-15

امیر شاکریان؛ علی شریف‌زاده؛ پیمان آقانژاد؛ مهران تاجمیرریاحی؛ الهام صالحی


5. بررسی آلودگی گوسفندان و بزهای کشتاری کشتارگاه تبریز به انگل‌های خونی در سال 1388

دوره 1، 1 بهار، بهار 1390، صفحه 17-21

حسین هاشم‌زاده‌فرهنگ؛ پریسا شهبازی؛ فرهاد فردمنافی‌راد