کلیدواژه‌ها = برنج
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر روش پخت و زمان خیساندن بر غلظت فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، نیکل و کروم) در برنج

دوره 10، 4 (40) زمستان، زمستان 1399، صفحه 73-85

10.30495/jfh.2021.1914926.1295

آذر عباسی؛ سید مصطفی صادقی؛ ماندانا طایفه


2. مطالعه ویژگی‌های کیفی، آلودگی‌های میکروبی، فلزات سنگین و میزان سموم در انواع مختلف برنج‌های تولید داخل و وارداتی

دوره 10، 3 (39) پاییز، پاییز 1399، صفحه 95-110

10.30495/jfh.2021.1912384.1290

سارا ناجی طبسی؛ اسماء وردیان؛ حسین زمانی؛ لعیا اصفری؛ شفق شیرزایی


5. میزان آلودگی اکراتوکسین A در ‌ برنج‌های عرضه شده در اصفهان

دوره 2، 1 (5) بهار، بهار 1391، صفحه 11-17

ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان؛ محسن جعفریان؛ محمد کجبافی