کلیدواژه‌ها = امنیت غذایی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مخاطره سلامت تجمع عناصر آرسنیک و روی در گیاهان دارویی عرضه ‌‌شده در بازار مصرف شهر‌ همدان

دوره 6، 4 (24) زمستان، زمستان 1395، صفحه 45-54

معصومه کریمی؛ لیما طیبی؛ سهیل سبحان اردکانی


2. بررسی غلظت عناصر سرب، کادمیوم، کروم و نیکل در انواع کلم عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان

دوره 4، 4 (16) زمستان، زمستان 1393، صفحه 45-53

سهیل سبحان اردکانی؛ سیدمیلاد جعفری