نویسنده = هاشم‌زادگان، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. سنجش مولکولی تقلب گوشت مرغ در همبرگر‌ممتاز به روش Simplex PCR و Duplex PCR

دوره 8، 2 (30) تابستان، تابستان 1397، صفحه 1-12

معصومه هاشم‌زادگان؛ سید ابراهیم حسینی؛ فرزانه تفویضی؛ منصور بیات