نویسنده = نوید نصیری زاده
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و ساخت حسگر رنگ‌سنجی جدید برپایه هماتوکسیلین به‌منظور شناسایی تازگی میگو در طی مدت نگهداری

دوره 10، 4 (40) زمستان، زمستان 1399، صفحه 45-59

10.30495/jfh.2021.1913879.1294

سمیرا مزیدی؛ نوید نصیری زاده؛ محمد میرجلیلی؛ مسعود روحانی مقدم؛ محمدعلی شیرغلامی


2. ارایه روشی حساس و گزینش‌پذیر برای اندازه‌گیری تترا بوتیل بنزوکینون در روغن‌های خوراکی

دوره 9، 2 (34) تابستان، تابستان 1398، صفحه 31-45

10.30495/jfh.2019.665675

هستی پورمددکار؛ نوید نصیری زاده؛ سعید جعفری؛ محمد دهقانی


3. بررسی کارایی پلیمر قالب مولکولی در حذف بقایای آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین در نمونه‌های سینتتیک و شیر

دوره 8، 2 (30) تابستان، تابستان 1397، صفحه 83-99

سعید جعفری؛ محمد دهقانی؛ الهام قرشی؛ نوید نصیری زاده