نویسنده = امیرعباس متین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان بیس فنول آ در آب‌های بسته‌بندی تجاری عرضه شده در بازار اردبیل و بهینه‌سازی ازون‌دهی آب برای کاهش آن

دوره 11، 1 (41) بهار، بهار 1400، صفحه 29-41

10.30495/jfh.2020.1909969.1286

میرعلی رحیمی زاد تولون؛ حمید میرزایی؛ امیرعباس متین؛ افشین جوادی؛ علیرضا امانی قدیم


2. بهینه‌سازی شرایط ازون‌دهی آب باهدف حذف هورمون‌های استرون و 17 بتا-استرادیول

دوره 10، 3 (39) پاییز، پاییز 1399، صفحه 57-66

10.30495/jfh.2020.1908282.1283

خداویردی عباس‌زاده معروفان؛ حمید میرزایی؛ امیرعباس متین؛ افشین جوادی؛ علیرضا امانی قدیم