نویسنده = صادقی، علیرضا
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی و ضدقارچی باکتری اسیدلاکتیک غالب جداشده از خمیرترش جو دوسر

دوره 10، 1 (37) بهار، بهار 1399، صفحه 45-59

10.30495/jfh.2020.671043

فهیمه حاجی نیا؛ علیرضا صادقی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مرتضی خمیری؛ یحیی مقصودلو؛ علی مویدی


2. بررسی اثر ضد قارچی باکتری های مولد اسید لاکتیک جدا شده از کره مسکه، دوغ شتر و ماست محلی بر روی آسپرژیلوس فلاوس و آسپرژیلوس نایجر

دوره 9، 4 (36) زمستان، زمستان 1398، صفحه 1-11

10.30495/jfh.2020.670898

احمد نصرالله زاده؛ مرتضی خمیری؛ علیرضا صادقی؛ ماندانا محمودی؛ مریم ابراهیمی