نویسنده = هاشم پور بلترک، فتانه
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد ترکیبات جزئی در تشخیص تقلبات روغن‌های گیاهی (مقاله مروری)

دوره 8، 3 (31) پاییز، پاییز 1397، صفحه 89-98

فتانه هاشم پور بلترک؛ محمدعلی تربتی؛ صدیف آزادمرد دمیرچی