نویسنده = کیائی، سید محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. آلودگی شیر به بقایای آنتی‌بیوتیک‌ها طی چهل سال اخیر در ایران

دوره 1، 1 بهار، بهار 1390، صفحه 23-30

گیتی کریم؛ سید محمد مهدی کیائی؛ نوردهر رکنی؛ سیدمهدی رضوی‌روحانی