نویسنده = قادر حاج‌قلی‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان آلودگی باکتریایی بستنیهای سنتی شهرستان ارومیه

دوره 2، 1 (5) بهار، بهار 1391، صفحه 1-9

حسن حسنزاد آذر؛ رضا عبدالهی؛ قادر حاج‌قلی‌زاده؛ محمد دلیرراد؛ تورج مهدی زاده