نویسنده = جاهد، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آگاهی و نگرش سربازان وظیفه پادگان مالک اشتر اراک در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

دوره 2، 2 (6) تابستان، تابستان 1391، صفحه 91-98

غلامرضا جاهد؛ حافظ گلستانی فر؛ مهدی وثوقی؛ باقر پهلوان زاده؛ عبدالله درگاهی