نویسنده = قربانی رنجبری، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان سرب، جیوه و کادمیوم در اندام‌های ماهی شیربت (Barbus grypus) و بیاح (Liza abu) بومی رودخانه کارون منطقه اهواز در سال 1389

دوره 2، 4 (8) زمستان، زمستان 1391، صفحه 53-60

علی قربانی رنجبری؛ نازنین قربانی رنجبری؛ زهرا قربانی رنجبری؛ محمد حسین مرحمتی زاده؛ پریسا چراغی