نویسنده = ولی‌نسب، تورج
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ترکیبات شیمیایی تقریبی و الگوی الکتروفورتیک پروتئین گوشت ماهی شوریده دهان سیاه (Atrobucca nibe) در دریای عمان

دوره 3، 1 (9) بهار، بهار 1392، صفحه 11-23

سیدپژمان حسینی‌شکرابی؛ سیدابراهیم حسینی؛ مهدی سلطانی؛ ابولقاسم کمالی؛ تورج ولی‌نسب