نویسنده = علیرضا تاری نژاد
تعداد مقالات: 4
1. ردیابی باکتریوسین گروه IIa و IIb در سویه‌های بومی لاکتوباسیلوس جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی

دوره 10، 3 (39) پاییز، پاییز 1399، صفحه 67-81

10.30495/jfh.2020.1896185.1266

پریسا پورعبدی سرابی؛ علیرضا تاری نژاد؛ محمد امین حجازی؛ محمد مجیدی


2. اثر بازدارندگی سویه‌های بومی باکتری‌های اسید لاکتیک علیه باکتری‌های بیماری‌زای غذایی

دوره 8، 1 (29) بهار، بهار 1397، صفحه 25-38

علیرضا تاری نژاد؛ پریسا پورعبدی؛ محمد امین حجازی


3. جداسازی و شناسایی باکتری‌های لاکتیکی از محصولات لبنی سنتی کلیبر، هریس و ورزقان

دوره 3، 3 (11) پاییز، پاییز 1392، صفحه 23-37

طاهره نریمانی؛ علیرضا تاری‌نژاد؛ محمد‌امین حجازی


4. مطالعه تأثیر اسانس گیاه آویشن شیرازی بر باکتری Escherichia coli O157:H7 در پنیر سفید آب ‌نمکی طی فرآیند تولید و نگهداری

دوره 1، 2 تابستان، تابستان 1390، صفحه 69-78

خسرو محمدی؛ گیتی کریم؛ شهرام حنیفیان؛ علیرضا تاری‌نژاد؛ رضا قاسم‌نژاد