نویسنده = اسکندری، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. معتبرسازی روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا در اندازه‌گیری هیستامین در ماست

دوره 3، 4 (12) زمستان، زمستان 1392، صفحه 23-29

مریم جاهدی نیا؛ گیتی کریم؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ ، سید مهدی رضوی روحانی؛ محبوبه اسکندری