نویسنده = طاهری یگانه، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مراحل مختلف تولید صنعتی لواشک بر میزان کاهش سم پاتولین

دوره 4، 3 (15) پاییز، پاییز 1393، صفحه 51-62

محمد هادی اسکندری؛ هاشم منتصری؛ غلامرضا مصباحی؛ علیرضا طاهری یگانه؛ ، مهرداد نیاکوثری؛ سمیه کرمی