نویسنده = احمد محمدی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر تأثیر ضدمیکروبی اسانس‌ها

دوره 5، 2 (18) تابستان، تابستان 1394، صفحه 1-26

احسان صادقی؛ عبداله درگاهی؛ احمد محمدی؛ فاطمه اسدی؛ سمیه صحرایی