نویسنده = درگاهی، عبداله
تعداد مقالات: 3
1. مروری بر تأثیر ضدمیکروبی اسانس‌ها

دوره 5، 2 (18) تابستان، تابستان 1394، صفحه 1-26

احسان صادقی؛ عبداله درگاهی؛ احمد محمدی؛ فاطمه اسدی؛ سمیه صحرایی


2. بررسی تأثیر پساب‌های فاضلاب شهری و صنعتی بر تغییرات میزان کروم و وانادیوم در بافت عضله ماهی لوتک (Cyprinionmacrostomum) و نازک (Chondrostomaregium) در رودخانه قره‌سو کرمانشاه (1392)

دوره 4، 4 (16) زمستان، زمستان 1393، صفحه 75-84

مقداد پیرصاحب؛ کیومرث شرفی؛ عبداله درگاهی؛ اسماعیل عزیزی؛ طوبی خسروی؛ مهدی غایب زاده


3. بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری‌های حاد ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده مختلف ثبت شده در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در دوره ۴ ساله (٩٠-١٣٨٧)

دوره 4، 3 (15) پاییز، پاییز 1393، صفحه 69-76

کیومرث شرفی؛ مسعود مرادی؛ عبداله درگاهی؛ زهرا رضایی؛ سروه خاموشی؛ مرضیه نادری