نویسنده = علیزاده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرتیمار فراصوت بر ترکیبات زیست‌فعال آب هویج

دوره 5، 4 (20) زمستان، زمستان 1394، صفحه 81-96

علی ایاسه؛ محمد علیزاده؛ عباس مهرداد؛ محسن اسمعیلی؛ یوسف جوادزاده