نویسنده = نیاکوثری، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد ازن برای کاهش بار میکروبی گوشت مرغ استخوان‌گیری شده با روش مکانیکی

دوره 8، 3 (31) پاییز، پاییز 1397، صفحه 23-35

محمد هادی اسکندری؛ سعیده هاشمی نسب؛ مهرداد نیاکوثری؛ شهرام شکرفروش