نویسنده = حمید میرزایی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی میزان بیس فنول آ در آب‌های بسته‌بندی تجاری عرضه شده در بازار اردبیل و بهینه‌سازی ازون‌دهی آب برای کاهش آن

دوره 11، 1 (41) بهار، بهار 1400، صفحه 29-41

10.30495/jfh.2020.1909969.1286

میرعلی رحیمی زاد تولون؛ حمید میرزایی؛ امیرعباس متین؛ افشین جوادی؛ علیرضا امانی قدیم


2. اثر ضد باکتریایی نانو ذرات اکسید آهن (Fe3O4) در تصفیه آب

دوره 10، 4 (40) زمستان، زمستان 1399، صفحه 61-71

10.30495/jfh.2021.1916571.1298

نعیمه شعبانی لکرانی؛ افشین جوادی؛ هدی جعفری زاده- مالمیری؛ حمید میرزایی؛ جاوید صادقی


3. بهینه‌سازی شرایط ازون‌دهی آب باهدف حذف هورمون‌های استرون و 17 بتا-استرادیول

دوره 10، 3 (39) پاییز، پاییز 1399، صفحه 57-66

10.30495/jfh.2020.1908282.1283

خداویردی عباس‌زاده معروفان؛ حمید میرزایی؛ امیرعباس متین؛ افشین جوادی؛ علیرضا امانی قدیم


4. اثر اسانس رزماری بر جمعیت لاکتوباسیل‌ها و میزان هیستامین طی دوره رسیدن در پنیر سنتی لیقوان

دوره 8، 4 (32) زمستان، زمستان 1397، صفحه 35-47

رامین شیشه گر؛ حمید میرزایی؛ خسرو محمدی؛ گیتی کریم؛ ودود رضویلر