نویسنده = روحانی مقدم، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت حسگر رنگ‌سنجی جدید برپایه هماتوکسیلین به‌منظور شناسایی تازگی میگو در طی مدت نگهداری

دوره 10، 4 (40) زمستان، زمستان 1399، صفحه 45-59

10.30495/jfh.2021.1913879.1294

سمیرا مزیدی؛ نوید نصیری زاده؛ محمد میرجلیلی؛ مسعود روحانی مقدم؛ محمدعلی شیرغلامی