اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 105
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 155
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 106

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 206
تعداد مشاهده مقاله 119161
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 109576
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 266 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
درصد پذیرش 35 %