اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 94
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 146
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 100

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 193
تعداد مشاهده مقاله 106277
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 96953
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 283 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 42 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 16 روز
درصد پذیرش 33 %