اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 114
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 160
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 108

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 323
تعداد مشاهده مقاله 339343
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 194832
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 257 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
درصد پذیرش 37 %