دوره و شماره: دوره 10، 4 (40) زمستان - شماره پیاپی 40، زمستان 1399 
4. طراحی و ساخت حسگر رنگ‌سنجی جدید برپایه هماتوکسیلین به‌منظور شناسایی تازگی میگو در طی مدت نگهداری

صفحه 45-59

10.30495/jfh.2021.1913879.1294

سمیرا مزیدی؛ نوید نصیری زاده؛ محمد میرجلیلی؛ مسعود روحانی مقدم؛ محمدعلی شیرغلامی


5. اثر ضد باکتریایی نانو ذرات اکسید آهن (Fe3O4) در تصفیه آب

صفحه 61-71

10.30495/jfh.2021.1916571.1298

نعیمه شعبانی لکرانی؛ افشین جوادی؛ هدی جعفری زاده- مالمیری؛ حمید میرزایی؛ جاوید صادقی