دوره و شماره: دوره 10، 2 (38) تابستان - شماره پیاپی 38، تابستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه خواص ضد‌میکروبی پوشش‌ نانوکامپوزیتی حاوی نانوذرات نقره

صفحه 1-13

10.30495/jfh.2020.1885319.1251

مبینا پویامنش؛ حامد اهری؛ سید امیر علی انوار؛ گیتی کریم


6. اثر اسانس لعل‌کوهستان بر ویژگی‌های میکروبی همبرگر

صفحه 77-93

10.30495/jfh.2020.1882470.1239

زهرا قربانی؛ نفیسه زمین دار؛ مهشید جلوان؛ مریم گل آبادی