دوره و شماره: دوره 1، 1 بهار - شماره پیاپی 1، بهار 1390، صفحه 1-66 

مقاله پژوهشی

1. اثر ضد میکروبی آویشن شیرازی بر روی E.coli O157:H7 درگوشت چرخ‌کرده گوساله در طی نگهداری در یخچال (سردخانه)

صفحه 1-8

نگین نوری؛ نوردهر رکنی؛ افشین آخوندزاده؛ علی میثاقی؛ فهیمه توریان


4. آلودگی شیر به بقایای آنتی‌بیوتیک‌ها طی چهل سال اخیر در ایران

صفحه 23-30

گیتی کریم؛ سید محمد مهدی کیائی؛ نوردهر رکنی؛ سیدمهدی رضوی‌روحانی