دوره و شماره: دوره 2، 2 (6) تابستان - شماره پیاپی 6، تابستان 1391، صفحه 1-106 

مقاله پژوهشی

1. بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشاء دامی به باکتری‌های بیماری‌زا در ایران؛ بخش اول: شیر و فرآورده های آن

صفحه 1-30

سید شهرام شکرفروش؛ گیتی کریم؛ سید مهدی رضوی روحانی؛ سید محمد مهدی کیایی؛ نوردهر رکنی؛ مریم عباس والی


3. اثر روغن‌های سویا و کانولا بر پروفایل اسیدهای چرب لیونر مرغ طی دوره نگه‌داری

صفحه 39-50

معصومه مسلمی؛ رامین خاکسار؛ هدایت حسینی؛ اقدس تسلیمی؛ روح اله فردوسی


8. بررسی آگاهی و نگرش سربازان وظیفه پادگان مالک اشتر اراک در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

صفحه 91-98

غلامرضا جاهد؛ حافظ گلستانی فر؛ مهدی وثوقی؛ باقر پهلوان زاده؛ عبدالله درگاهی