دوره و شماره: دوره 2، 4 (8) زمستان - شماره پیاپی 8، زمستان 1391 
2. بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشاء دامی به باکتری‌های بیماری‌زا در ایران؛ بخش سوم: غذاهای دریایی

صفحه 15-32

سید شهرام شکرفروش؛ سید مهدی رضوی روحانی؛ گیتی کریم؛ سید محمد مهدی کیایی؛ نوردهر رکنی؛ مریم عباس والی


5. بررسی میزان سرب، جیوه و کادمیوم در اندام‌های ماهی شیربت (Barbus grypus) و بیاح (Liza abu) بومی رودخانه کارون منطقه اهواز در سال 1389

صفحه 53-60

علی قربانی رنجبری؛ نازنین قربانی رنجبری؛ زهرا قربانی رنجبری؛ محمد حسین مرحمتی زاده؛ پریسا چراغی


6. تولید همبرگر سرخ شده کم‌چرب با استفاده از پوشش‌های هیدروکلوئیدی

صفحه 61-70

زهرا فرج زاده؛ ابراهیم رحیمی؛ محمد حجت الاسلامی؛ هومن مولوی