دوره و شماره: دوره 5، 3 (19) پاییز - شماره پیاپی 3، پاییز 1394، صفحه 1-89 
6. تعیین میزان باقی‌مانده دی‌اکسید گوگرد و برخی خواص فیزیکوشیمیایی کشمش تولیدی در استان خراسان رضوی

صفحه 49-58

معصومه مهربان سنگ‌آتش؛ زهره محمودی؛ هاشم پورآذرنگ؛ امیر صالح وثوق؛ یاسین نوذری اول