جستجو و تعیین میزان ملامین در شیر خشک نوزادان به روش الایزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، شهرکرد، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکده کشاورزی، دانش آموخته مهندسی علوم و صنایع غذایی، شهرکرد، ایران

چکیده

   در سال 1391 تعداد 36 نمونه شیر خشک نوزادان با نشان­های تجاری مختلف و تاریخ­های تولید متفاوت از نقاط مختلف شهر اصفهان خریداری شد و با استفاده از روش غربال­گریELISA جستجو و میزان ملامین در انواع شیر خشک نوزادان تعیین شد. بر اساس نتایج آزمایش­، در هیچ کدام از نمونه­های شیر خشک نوزادان مقادیر بالاتر از حد تشخیص کیت µg/L)10) مشاهده نگردید. با توجه به نتایج به دست آمده در این بررسی، مصرف شیر خشک­های نوزادان موجود در بازار اصفهان در سال جاری خطری از نظر آلودگی ملامین برای سلامتی نوزادان ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection and determination of Melamine in infant formula by ELISA method

نویسندگان [English]

 • A Shakerian 1
 • G Savabi Esfahani 2
1 - Associate Professor of Food Hygiene Department, Faculty of Veterinary Medicine, Shahre Kord Branch, Islamic Azad University, Shahre Kord, Iran.
2 Graduated of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Shahre Kord Branch, Islamic Azad University, Shahre Kord, Iran.
چکیده [English]

   Thirty-six samples of infant formula with different production dates and various brands were purchased from Isfahan city during 2012. The samples were assayed for the presence and quantity of melamine by ELISA screening method. According to the results, in any infant formula melamine contamination was observed above the detection limit of the kit (10 µg/L). Therefore, it was concluded that the infant formula at Isfahan retail is not considered a health hazard from the melamine contamination point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Melamine
 • Infant formula
 • Elisa

جستجو و تعیین میزان ملامین در شیر خشک نوزادان به روش الایزا

 

 امیر شاکریان 1*، گلی صوابی اصفهانی2

 

 

1-  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، شهرکرد، ایران.

2- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکده کشاورزی، دانش آموخته مهندسی علوم و صنایع غذایی، شهرکرد، ایران.

*نویسنده مسئول مکاتبات: amshakerian@yahoo.com

(دریافت مقاله: 12/12/90 پذیرش نهایی: 8/7/91)

 

 

چکیده

   در سال 1391 تعداد 36 نمونه شیر خشک نوزادان با نشان­های تجاری مختلف و تاریخ­های تولید متفاوت از نقاط مختلف شهر اصفهان خریداری شد و با استفاده از روش غربال­گریELISA جستجو و میزان ملامین در انواع شیر خشک نوزادان تعیین شد. بر اساس نتایج آزمایش­، در هیچ کدام از نمونه­های شیر خشک نوزادان مقادیر بالاتر از حد تشخیص کیت µg/L)10) مشاهده نگردید. با توجه به نتایج به دست آمده در این بررسی، مصرف شیر خشک­های نوزادان موجود در بازار اصفهان در سال جاری خطری از نظر آلودگی ملامین برای سلامتی نوزادان ندارد.

 

واژه های کلیدی:ملامین، شیرخشک نوزادان، الایزا

 

 

 

 

مقدمه

   ملامین یک ماده شیمیایی آلی با فرمول C3H6N6 و به شکل پودر کریستالی سفید رنگ است که به مقدار بسیار کمی در آب محلول می­باشد و به صورت بلورهای پر از نیتروژن یافت می­شود ملامین در واقع یک ترکیب با پایه آلی است با اسکلت 1 و 3 و 5 تریازین– 2 و 4 و 6 تریامین که 66% وزنی آن را نیتروژن تشکیل می­دهد (2010 (Yin et al.,. این ماده به طور گسترده­ای در تولید رزین­های پلیمری، پلاستیک، چسب مایع، ظروف غذا و ساختار قفسه­ها به کار
می­رود ((Dobson et al., 2008. درصد بالای نیتروژن موجب سوء استفاده از این ماده شیمیایی را فراهم آورده است، زیرا این مقدار نیتروژن خواص تجزیه­ای مولکول­های پروتئین را به این ماده می بخشد، در نتیجه افزایش ملامین به مواد غذایی از جمله شیر و
فرآورده­های آن به خصوص شیر خشک، سبب افزایش مقدار نیتروژن می­شود. لذا مقدار پروتئین شیر به صورت کاذب بیشتر از مقدار واقعی آن استنباط
می­شود. متأسفانه ملامین خورده شده در بدن تجمع می­یابد. ملامین غالباً با اسید سیانوریک ترکیب می­شود، اسید سیانوریک یک ناخالصی است که به صورت طبیعی در ملامین وجود دارد. زمانی که این مواد به داخل جریان خون راه یابند ملامین و سیانورات با هم تجمع می­یابند و با میکروتوبول­های کلیوی واکنش داده که در اثر آن تعداد زیادی کریستال کروی زرد رنگ تشکیل می­شود، این کریستال­ها به سلول­های کلیه و مجاری آن آسیب  می­رسانند، از آنجا که ملامین به خودی خود متابولیزه نمی­شود و نیمه عمر کوتاهی دارد احتمالاً ترکیب آن با اسید سیانوریک باعث کریستالیزاسیون و تشکیل سنگ کلیه و مجاری ادراری در انسان و دام به خصوص سگ و گربه می­گردد. این سنگ­ها قادرند هر قسمت از مجاری را با انسداد مواجه سازند. در نتیجه دردهایی در ناحیه شکم و آسیب به سلول­های کلیوی ایجاد می­شود. خوردن ملامین ممکن است باعث آسیب به اندام­های تولید مثلی و ایجاد سنگ کلیه یا مثانه نماید که به نوبه خود باعث سرطان مثانه می­شود (Brown et al., 2007; Hau et al., 2009; Tran et al., 2010; Puschner et .(al., 2007;  

   حد مجاز مصرف ملامین در شیر خشک نوزادان بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی و کدکس بین المللی درسال 2011 برابر با 1میلی گرم بر کیلوگرم و در سایر مواد غذایی برابر با 5/2 میلی گرم بر کیلو گرم می­باشد (2011 (WHO,. چندین روش دستگاهی برای اندازه­گیری میزان ملامین در مواد غذایی توسط محققین مختلف گزارش شده است از جمله روش­های کروماتوگرافی با کارایی بالا، الکتروفورز، حس­گرها و روش اسپکتروسکوپی می­باشد؛ البته این روش­ها از دقت خوبی برخوردار هستند ولی بسیار گران قیمت، وقت­گیر و نیاز به آزمایشگاه­های بسیار مجهز می­باشد. روش ایمنواسی که بر پایه واکنش آنتی ژن- آنتی بادی می­باشد یک روش غربال­گری بوده که از دقت و حساسیت بالایی برخوردار بوده و در مدت زمان کوتاهی با کمترین هزینه قادر به تعیین میزان ملامین در انواع مواد غذایی می­باشد (Yin et al., 2010; Lei et al., 2010; Li et al., 2011; wang et al., 2011).

   از آنجائیکه اطلاعات اندکی در خصوص تعیین میزان ملامین در انواع شیر خشک نوزادان در ایران وجود دارد لذا در این بررسی به تعیین میزان ملامین در انواع شیر خشک­های نوزادان موجود در فروشگاه­ها و
داروخانه­های شهر اصفهان به روش الایزا پرداخته شد.

 

مواد و روش­ها

جمع­آور نمونه­ها

   در این بررسی تعداد 36 نمونه شیر خشک نوزادان با نشان های تجاری و تاریخ های مختلف تولید موجود در سطح داروخانه­های اصفهان وشیر خشک­های نوزادان تهیه شده از بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مراکز بهزیستی استان اصفهان در تابستان 1390 خریداری گردید و به مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد منتقل شد. در آزمایشگاه با استفاده از کیت الایزا (Melamine Elisa kit) ساخت کشور امریکا، مورد آزمایش قرار گرفتند (جدول 1). نمونه­ها با محلول موجود در کیت به نام (Melamine extraction) (LOT 11H7959) مخلوط گردید و سوسپانسیون تهیه شد. سپس نمونه­ها به میزان 1 میلی لیتر به میکروتیوپ­ها منتقل گردیدند و به مدت 3 دقیقه  با سرعت 13000 دور در دقیقه سانتریفوژ شدند، سپس محلول رقیق­سازی به گوده­ها اضافه گردید. آنگاه از میکروتیوپ تهیه شده به تعداد 2 تکرار داخل پلیت اضافه شد که 12 گوده­ اولی توسط استانداردهای (L/ µg 20 ، 50 ، 100 ، 200 و 500) موجود در کیت (تصویر 1) و بقیه توسط 36 نمونه شیر خشک نوزادان تهیه شده با نشان­های تجاری و
تاریخ­های مختلف پر گردید. پس از این مرحله محلول کونژوگه حاوی آنزیم به میزان 50 میلی لیتر به نمونه ها اضافه گردید؛ در این مرحله پس از اضافه کردن آنزیم، به مدت 30 دقیقه در دمای آزمایشگاه قرار داده و زمان لازم به آنزیم داده شد تا در صورت عدم وجود ملامین تأثیر خود را اعمال کند. پس از این مرحله با استفاده از محلول بافر عمل شستشو صورت گرفت. سپس سوبسترا را  اضافه نموده تا با آنزیم وارد واکنش گردد و ترکیب رنگی را بوجود آورد. جهت این کار طبق دستورالعمل کیت به مدت 20 دقیقه در دمای آزمایشگاه  نگه­داری شد. پس از این مدت، محلول متوقف کننده (stop solution) اضافه گردید تا واکنش متوقف گردد. در نهایت نوار حاوی گوده­ها به دستگاه الایزا منتقل و میزان جذب در450 نانومتر قرائت گردید.


 

جدول1: کنترل کیفی کیت اندازه گیری ملامین در شیر خشک نوزادان

ترکیب

حد تشخیص کیت

(Limit of Detection)

ضریب همبستگی

(Coefficients of Variation)

ویژگی

(Specificity)

ملامین

L/ µg  10

15% <

90%

 

 

نمودار1: منحنی کالیبراسیون کیت اندازه گیری ملامین بر حسب L/ µg به روش الایزا در شیر خشک نوزادان

 

یافته­ها

   براساس آزمایش­های انجام شده طبق دستور العمل کیت الایزا، در هیچ کدام از نمونه­های شیر خشک نوزادان ارسالی به آزمایشگاه مقادیر بالاتر از حد تشخیص کیت که برابر با L/ µg  10 می باشد، مشاهده نگردید.

 

بحث و نتیجه­گیری

   طی بررسی­های متعدد متعاقب آلوده شدن هزاران نوزاد چینی از طریق شیر خشک آلوده به ملامین نگرانی شدیدی در کشورهای مختلف ایجاد گردید، که این امر آنها را ملزم به آزمایش و کنترل شیر خشک­های نوزادان وارداتی کشورشان نمود.

   از آنجایی که شیر خشک، غذای مصرفی کودکان بوده و اطمینان از سلامت غذایی نوزاد مورد توجه بسیار
می­باشد، در نتیجه تشخیص وجود ملامین و تعیین میزان آن در شیر خشک­های موجود در بازار کشورهای مختلف و همچنین ایران بسیار حائز اهمیت می باشد.

در بررسی حاضر و تحقیق انجام شده در هیچ کدام از نمونه­های شیرخشک نوزادان موجود در داروخانه­ها و مراکز بهزیستی شهر اصفهان در تابستان 1390، نمونه مثبت به ملامین مشاهده نشد که با نتایج یک سری از محققین کمی اختلاف مشاهده می­شود ولی با نتایج چندی از محققین مطابقت دارد.

   در بررسی که Jorma در سال 2009 به روش الایزا میزان ملامین را در فرآورده­های شیر مورد تحقیق قرار داد، میزان آن کمتر از حد تشخیص بود. همچنین Lie و همکاران در سال 2011 در کشور چین به بررسی فرآورده­های شیر با استفاده از روش الایزا پرداختند که مقادیر به دست آمده کمتر از حد تشخیص دستگاه بود. در بررسی Ruicheng و همکاران در سال 2009 از روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا جهت تعیین میزان ملامین در انواع شیر استفاده کردند که میزان ملامین کمتر از حد مجاز گزارش گردید.

   Braekevelt و همکاران در سال 2011 در کانادا به روش اسپکترومتری جرمی و کروماتوگرافی مایع میزان ملامین و سیانوریک اسید در همه نمونه­های تغذیه­ای کودکان تشخیص داده شدند که بیشترین غلظت نمونه mg/kg 32/0 بوده است. Sheryl در سال 2010 نیز در کانادا فرآورده­های شیر بر پایه سویا را به روش LC-MS/MS مورد بررسی قرارداد که در برخی نمونه­ها ملامین تشخیص داده شد. Goscinny و همکاران نیز در سال 2010 در بلژیک به بررسی میزان ملامین به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) در  
فرآورده­های نانوایی و شیر پرداخته بودند که ملامین تشخیص داده شده در فرآورده­های شیر mg/kg84/0 و فرآورده­های آرد mg/kg 88/0 بود ((Goscinny et al., 2010 Yu  و همکاران در سال 2010 به روش کروماتوگرافی مایع به بررسی میزان ملامین در ماهیچه و کبد گاو و گوسفند و همچنین شیر خشک پرداختند که در این روش نیز میزان متفاوتی ملامین گزارش شدYu et al., 2010) ). Chi Chen و همکاران در سال 2010 به بررسی تعیین ملامین به روش مادون قرمز در شیر خشک پرداختند که  ppm1 ملامین در شیر خشک نوزاد تشخیص داده شد (Chi Chen et al., 2010  .

Braekevelt    در سال 2011 به روش رقیق­سازی ایزوتوپ بر پایه اسپکترومتری جرمی و کروماتوگرافی مایع جهت آنالیز ملامین ترکیبات تریازین اشاره می­کند. با این روش علاوه بر ملامین، آملین، آملید و اسید سیانوریک نیز درانواع شیر خشک نوزادان خریداری شده از کانادا در سال 2008 اندازه­گیری شدند تا به صورت ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته و ارزیابی خطر انجام شود. تقریباً در همه محصولات تغذیه­ای کودکان، ملامین و سیانوریک اسید تشخیص داده شدند. بیشترین غلظت مشاهده شده ملامین mg/kg 32/0 و سیانوریک اسیدmg/kg45/0 بود (Braekevelt et al., 2011 ).

Yu    و همکاران در سال 2010 در هنگ کنگ به بررسی ترکیبات خارج شده از کلیه پس از مصرف ملامین با دوز پایین در کودکان هنگ کنگی پرداختند. طبق نتایج تأیید شده یک کودک سنگ کلیه داشت، هفت بچه نیز مشکوک به وجود رسوب­های کلیوی بودند و 208 کودک (6/6 درصد) در ادرار خود خون داشتند. نسبتی از این بچه­ها در مرکز ارزیابی خاص پیگیری شدند اما تنها 4/7 درصد که خون مثبت داشتند با میکروسکوپ نیز مورد تأیید قرار گرفت که نشان دهنده شیوع کلی کمتر از 1 درصد برای هماتوریای (خون در ادرار) میکروسکوپی بود (2010 Yu et al.,).

Zongyi    و همکاران در سال 2010 به بررسی میزان ملامین به روش­ها ی الایزا و طیف سنجی در بافت و بدن حیوانات پرداختند. در این بررسی به تشخیص ملامین باقی مانده در گوشت خوک و بافت­های مرغ پرداختند. این بررسی نشان می­دهد که میزان سوخت و ساز ملامین در بدن حیوان بسیار سریع و غلظت ملامین در بافت­های مرغ کاهش یافته و پس از 7 روز خروج  کامل ملامین صورت می گیرد (Zongyi et al., 2010).

به طور کلی علت این اختلاف­ها به دلایل متعددی می باشد که از جمله تعداد نمونه­ها، نوع نمونه، روش انجام آزمایش، دقت انجام آزمایش، نوع دستگاه سنجش ملامین از طرف دیگر احتمالاً به دلیل مشکلات ایجاد شده شاید در شیر خشک­های نوزادان تولیدی در سال جاری دقت بیشتری از سوی کارخانه­ها شده و این ماده دیگر اضافه نمی­شود. قابل ذکر است که طبق
گزارش­های تعداد زیادی از محققین در سراسر دنیا استفاده از روش الایزا و کیت رنگی به دلیل دقت و حساسیت بالا و هزینه­های کمتر به عنوان یک روش غربال­گری مورد استفاده زیادی در سراسر دنیا قرار گرفته است. همچنین در چندین مطالعه دقت و حساسیت روش الایزا و سپس با استفاده از روش دستگاهی از جمله HPLC و G.C وI.CP  مورد تأیید قرار گرفته است (WHO, 2011; Yin et al., 2010; Li et al., 2011 ). با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می­گردد که آزمایش­ها به صورت مداوم و دوره­ای در شیر خشک­هایی با نشان­های تجاری مختلف (این آزمایش در مبادی ورودی شیر خشک و کنترل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قبل از توزیع آن در سراسر کشور) انجام گیرد، همچنین استاندارد میزان ملامین در سایر مواد غذایی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین گردد.

 

 

 

 

 

 

منابع

 • Braekevelt, E., Lau, B. and Feng, S. (2011). Determination of melamine, ammeline, ammelide and cyanuric acid in infant formula purchased in Canada by liquid chromatography-tandom mass spectrometry. Food Additives and Contaminants, 28: 698-704.
 • Brown, C.A., Jeong, K.S., Poppenga, R.H., Puschner, B., Miller, D.M., Ellis, A.E., Kang, K.I., Sum, S., Cistola, A.M. and Brown, S.A. (2007). Outbreaks of renal failure associated with melamine and cyanuric acid in dogs and cats in 2004 and 2007. Journal of Veterinary Diagnostic  Investigation, 19: 525-531.
 • Chi Chen, W., San-Yuan, W. and Hsin-Ping, L. (2010). Identification of Melamine/Cyanuric Acid-Containing Nephrolithiasis by Infrared Spectroscopy. Jornal of Clinical Laboratory Analysis, 24: 92-99.
 • Dobson, R.L., Motlagh, S., Quijano, M., Cambron, R.T., Baker, T.R., Pullen, A.M., Regg, B.T., Bigalow-Kern, A.S., Vennard, T., Fix, A., Reimschuessel, R., Overmann, G., Shan, Y. and Daston, G.P. (2008). Identification and characterization of toxicity of contaminants in pet food leading to an outbreak of renal toxicity in cats and dogs. Toxicological Sciences, 106(1): 251-262.
 • Goscinny, S., Hanot, V., Halbardier, J.F., Michelet, J.Y. and Van Loco, J. (2010). Rapid analysis of melamine residue in milk, milk products, bakery goods and flour by ultra-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry: from food crisis to accreditation. Food Control, 22: 226-230.
 • Hau, K.C., Kwan, T.H. and Li, P.K. (2009). Melamine Toxicity and the Kidney. Journal of the American Society of Nephrology, 20: 245-250.
 • Jorma, L. (2009). The detection of melamine in milk products. Food Contamination, 42: 22-25.
 • Lei, H., Shen, Y., Song, L., Yang, J., Chevallier, O.P., Haughey, S.A., Wang, H., Sun, Y. and Elliott, C.T.(2010).Hapten synthesis and antibody production for the development of a melamine immunoassay. Analytica Chimica Acta, 665(1):84-90.
 • Li, X., Luo, P., Tang, S., Beier, RC., Wu, X., Yang, L., Li, Y. and Xiao, X.(2011).Development of an immunochromatographic strip test for rapid detection of melamine in raw milk, milk products and animal feed. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(11): 6064-6070.
 • Puschner, B., Poppenga, R.H., Lowenstine, L.J., Filigenzi, M.S. and Pesavento, P.A. (2007). Assessment of melamine and cyanuric acid toxicity in cats. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 19(6): 616-624.
 • Ruicheng, W., Ran, W. and Qingfei, Z. (2009). High-Performance Liquid Chromatographic Method for the Determination of Cyromazine and Melamine Residues in Milk and Pork. Chromatographic Science, 47: 581-584.
 • Sheryl, A., Benjamin, P. and Lay, Y. (2010). Baseline levels of melamine in food items sold in Canada. Dairy products and soy-based dairy replacement products. Food Additives and Contaminants, 3: 135-139.
 • Tran, B.N., Okoniewski, R., Storm, R., Jansing, R. and Aldous, K.M. (2010). Use of methanol for the  efficient extraction and analysis of melamine and cyanuric acid residues in dairy products and pet foods. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58: 101-107.
 • Wang, Q., Haughey, S.A., Sun, Y.M., Eremin, S.A., Li, H.L., Xu, Z.L., Shen, Y.D. and Lei, H.T. (2011).Development of a fluorescence polarization immunoassay for the detection of melamine in milk and milk powder. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 399(6): 2275-2284.
 • World Health Organization. (2011). International experts limit melamine levels in food: New guidance to help improve food safety provided by UN food standards commission. 20100706.
 • Yin, W., Liu, J., Zhang, T., Li, W., Liu, W., Meng, M., He, F., Wan, Y., Feng, C., Wang, S., Lu, X. and Xi, R. (2010). Preparation of monoclonal antibody for melamine and development of an indirect competitive ELISA for melamine detection in raw milk, milk powder, and animal feeds. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(14): 8152-8157.
 • Yu, H., Tao, Y., Chen, D., Wang, Y., Liu, Z., Pan, Y., Huang, L., Peng, D., Dai, M., Liu, Z. and Yuan, Z. (2010). Development of a high performance liquid chromatography method and liquid chromatograyphy tandem mass spectrometry method with pressurized liquid extraction for simultaneous quantification and confirmation of cyromazine, melamine and its metabolites in foods of animal origin. Analytica Chemical Acta, 682(1-2): 48-58.
 • Zongyi, W., Liying, Z., Wenjun, Y. and Limin, G. (2010). Screening and determination of melamine residues in tissue and body fluid samples. Analytica Chimica Acta, 662: 69-70.
 • Braekevelt, E., Lau, B. and Feng, S. (2011). Determination of melamine, ammeline, ammelide and cyanuric acid in infant formula purchased in Canada by liquid chromatography-tandom mass spectrometry. Food Additives and Contaminants, 28: 698-704.
 • Brown, C.A., Jeong, K.S., Poppenga, R.H., Puschner, B., Miller, D.M., Ellis, A.E., Kang, K.I., Sum, S., Cistola, A.M. and Brown, S.A. (2007). Outbreaks of renal failure associated with melamine and cyanuric acid in dogs and cats in 2004 and 2007. Journal of Veterinary Diagnostic  Investigation, 19: 525-531.
 • Chi Chen, W., San-Yuan, W. and Hsin-Ping, L. (2010). Identification of Melamine/Cyanuric Acid-Containing Nephrolithiasis by Infrared Spectroscopy. Jornal of Clinical Laboratory Analysis, 24: 92-99.
 • Dobson, R.L., Motlagh, S., Quijano, M., Cambron, R.T., Baker, T.R., Pullen, A.M., Regg, B.T., Bigalow-Kern, A.S., Vennard, T., Fix, A., Reimschuessel, R., Overmann, G., Shan, Y. and Daston, G.P. (2008). Identification and characterization of toxicity of contaminants in pet food leading to an outbreak of renal toxicity in cats and dogs. Toxicological Sciences, 106(1): 251-262.
 • Goscinny, S., Hanot, V., Halbardier, J.F., Michelet, J.Y. and Van Loco, J. (2010). Rapid analysis of melamine residue in milk, milk products, bakery goods and flour by ultra-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry: from food crisis to accreditation. Food Control, 22: 226-230.
 • Hau, K.C., Kwan, T.H. and Li, P.K. (2009). Melamine Toxicity and the Kidney. Journal of the American Society of Nephrology, 20: 245-250.
 • Jorma, L. (2009). The detection of melamine in milk products. Food Contamination, 42: 22-25.
 • Lei, H., Shen, Y., Song, L., Yang, J., Chevallier, O.P., Haughey, S.A., Wang, H., Sun, Y. and Elliott, C.T.(2010).Hapten synthesis and antibody production for the development of a melamine immunoassay. Analytica Chimica Acta, 665(1):84-90.
 • Li, X., Luo, P., Tang, S., Beier, RC., Wu, X., Yang, L., Li, Y. and Xiao, X.(2011).Development of an immunochromatographic strip test for rapid detection of melamine in raw milk, milk products and animal feed. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(11): 6064-6070.
 • Puschner, B., Poppenga, R.H., Lowenstine, L.J., Filigenzi, M.S. and Pesavento, P.A. (2007). Assessment of melamine and cyanuric acid toxicity in cats. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 19(6): 616-624.
 • Ruicheng, W., Ran, W. and Qingfei, Z. (2009). High-Performance Liquid Chromatographic Method for the Determination of Cyromazine and Melamine Residues in Milk and Pork. Chromatographic Science, 47: 581-584.
 • Sheryl, A., Benjamin, P. and Lay, Y. (2010). Baseline levels of melamine in food items sold in Canada. Dairy products and soy-based dairy replacement products. Food Additives and Contaminants, 3: 135-139.
 • Tran, B.N., Okoniewski, R., Storm, R., Jansing, R. and Aldous, K.M. (2010). Use of methanol for the  efficient extraction and analysis of melamine and cyanuric acid residues in dairy products and pet foods. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58: 101-107.
 • Wang, Q., Haughey, S.A., Sun, Y.M., Eremin, S.A., Li, H.L., Xu, Z.L., Shen, Y.D. and Lei, H.T. (2011).Development of a fluorescence polarization immunoassay for the detection of melamine in milk and milk powder. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 399(6): 2275-2284.
 • World Health Organization. (2011). International experts limit melamine levels in food: New guidance to help improve food safety provided by UN food standards commission. 20100706.
 • Yin, W., Liu, J., Zhang, T., Li, W., Liu, W., Meng, M., He, F., Wan, Y., Feng, C., Wang, S., Lu, X. and Xi, R. (2010). Preparation of monoclonal antibody for melamine and development of an indirect competitive ELISA for melamine detection in raw milk, milk powder, and animal feeds. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(14): 8152-8157.
 • Yu, H., Tao, Y., Chen, D., Wang, Y., Liu, Z., Pan, Y., Huang, L., Peng, D., Dai, M., Liu, Z. and Yuan, Z. (2010). Development of a high performance liquid chromatography method and liquid chromatograyphy tandem mass spectrometry method with pressurized liquid extraction for simultaneous quantification and confirmation of cyromazine, melamine and its metabolites in foods of animal origin. Analytica Chemical Acta, 682(1-2): 48-58.
 • Zongyi, W., Liying, Z., Wenjun, Y. and Limin, G. (2010). Screening and determination of melamine residues in tissue and body fluid samples. Analytica Chimica Acta, 662: 69-70.