دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کوتاه

1. بررسی بافت‌های غیرمجاز به روش هیستولوژی در فرآورده‌های گوشتی عرضه‌شده در شهرهای تبریز و خوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.30495/jfh.2021.1935193.1320

آیدا پیامی؛ محمدحسین موثق؛ مسعود دل آشوب


مقاله پژوهشی

2. : ارزیابی مقایسه ای فراسنجه های کیفی،میکروبی واکسیداتیودرتخم مرغ های محلی وتجاری درشهرسمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30495/jfh.2021.1934805.1319

اشکان جبلی جوان؛ نسیم ایزدی وصفی؛ زهرا شریفی؛ زهرا اسماعیلی؛ فائزه اسدی؛ منصوره کنعانی


3. اثر فیلم‌ زیست تخریب‌پذیر بر پایه پلی ‌وینیل ‌استات/ ژلاتین حاوی اسانس گلپر بر افزایش زمان ماندگاری نان پیتا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.30495/jfh.2021.1935286.1321

لیلا ناطقی؛ مهسا سلیم خانیان؛ نازنین زند